Blå parkeringsskylt.
Blå parkeringsskylt.

Parkering

Parkering finns vid de allra flesta av de vårdfastigheter Locum förvaltar. Det finns parkering för besökare, personal och leverantörer.

Här nedan presenterar vi dessa tjänster.

Övergripande information om personalparkering och personaltaxa hittar du här. 

Information om besöks- och personalparkering finns på respektive fastighetssida som du hittar här. 

Parkeringstjänster

Nyttotillståndet som ger företag inom service- och jourverksamhet möjlighet att parkera med 1 fordon, upp till 24 timmar om dygnet, på samtliga besöks- och personalparkeringsplatser som inte är reserverade, som Locum förvaltar på uppdrag av Region Stockholm.

Nyttotillståndet vänder sig till både vårdverksamhet och leverantörer som till exempel akutbilar hos vården eller upphandlade leverantörer för fastighetsdrift, utemiljö, skadedjur och byggprojekt. 

Nyttotillståndet ger bilar med företagsnamn en möjlighet att parkera med ett fordon per tillstånd ute på sjukhusen. Om företag parkerar flera fordon än de har tillstånd för, riskerar ovanstående fordon få kontrollavgift.

Ansökan och avtal

Företag ansöker om nyttotillstånd via parkeringsbolagets webbportal och tecknar genom ansökan ett avtal i 6 månader. Nyttotillståndet betalas per månad och gäller för en parkeringsplats.

Avtalet förlängs per automatik med 6 månader om avtalet inte sägs upp i parkeringsbolagets webbportal. Uppsägningstid är 3 månader.

Avtalet ger företaget tillträde att via parkeringsbolagets webbportal, administrera sina tillstånd och vid behov lägga till fler fordon per nyttotillstånd.

Parkeringsbolagets webbportal

Manual: Nyttotillstånd för service- och jourbilar

Taxa

Kostnad per tillstånd: 4 424 kronor per månad inkl. moms

Frågor

Har du några frågor ring Locums Kundtjänst (08-123 172 00), knappval parkering. Det tar dig via en prioriterad kanal till parkeringsbolaget som hjälper till med eventuella frågetecken.

Fasta platser är tydligt uppmärkta inom Region Stockholms sjukhusområden. Fasta platser finns dock inte på alla sjukhusområden. Tjänsten avser verksamhetsfordon inom vården märkta med företagsnamn. 

Tillståndet ger rätt att parkera på den specifika platsen 24 timmar om dygnet, alltså dygnet runt. Det är möjligt att registrera upp till fem olika registreringsnummer per plats.

Priserna för de fasta platserna är individuella per sjukhusområde. Det finns två typer av platser:

  1. Förhyrd plats utan elförsörjning.
  2. Förhyrd plats med elförsörjning.

Ansökan

Kontakta Locum förvaltning. Parkeringsansvarig förvaltare hanterar frågan. Om du är osäker på vem den personen är kontakta Locums kundtjänst.