Himmel och toppen av en sjukhusbyggnad.
Himmel och toppen av en sjukhusbyggnad.

Vision och inriktning

Vår vision är att vi ska bli det ledande fastighetsbolaget för vårdmiljöer.

Vår inriktning

Med kompetens, erfarenhet och engagemang leder vi utvecklingen av de bästa vårdmiljöerna i Sverige genom innovationer och samverkan med andra aktörer.  

Vi förvaltar och utvecklar ett stort fastighetsbestånd med några av de mest komplexa och intressanta fastigheter som finns, samt har de i särklass viktigaste kunderna.

Vi vill göra avtryck inom fastighetsbranschen och ligga i framkant när det gäller digital transformation, affärsmässighet, teknisk kompetens och kundnytta.

Vårt viktiga samhällsuppdrag i kombination med vårt aktiva arbete med rekrytering och kompetensutveckling gör oss till en attraktiv arbetsgivare.


Region Stockholms vision

Region Stockholm - för en jämlik, öppen, hållbar och konkurrenskraftig Stockholmsregion där invånarna ges likvärdiga livschanser och hög livskvalitet.

Vision Region Stockholm.jpg
Bild: Region Stockholm

Visionens funktion är att peka ut den långsiktiga inriktningen för hela regionen. Den gäller för alla nämnder och bolag.