Bild på receptionsdisken på Locums huvudkontor på Östgötagatan 12. I förgrunden syns ett blomsterarrangemang.
Bild på receptionsdisken på Locums huvudkontor på Östgötagatan 12. I förgrunden syns ett blomsterarrangemang.

Vår historia

Fastighetsbolaget Locum AB bildades formellt den 3 december 1991 genom en konstituerande bolagsstämma och därmed fick Region Stockholm (dåvarande Stockholm läns landsting)  en ny fastighetsorganisation.  

Från början arbetade drygt 1 200 personer inom bolaget. När marknaden allt mer övergick till upphandlade driftentreprenörer knoppades drift- och städverksamheterna av från bolaget och personalstyrkan minskade. Flera driftupphandlingar genomfördes och från 2005 har all drift varit upphandlad i konkurrens.

Fastighetsbeståndet delades upp i strategiska fastigheter, med långsiktigt värde för landstinget, och marknadsfastigheter, lämpliga för försäljning. 

Redan under tidigt 90-tal gjordes den första miljörevisionen av verksamheten. Under samma tid infördes källsortering på de stora sjukhusen och övergången till fjärrvärme startade. Sedan 2005 är hela Locum kvalitets- och miljöcertifierat.

Under 2016 infördes Locums centrala kundtjänst som hanterar all felanmälan dygnet runt.

Under perioden 2011-2023 genomför Locum på uppdrag av Region Stockholm en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården i länet. Under en tioårsperiod byggde vi nytt och bygger om vid länets sjukhus för att möta framtidens vårdbehov.