Fakturaadresser

Här hittar du fakturaadresser till Landstingsfastigheter och Locum AB.

Locum och Landstingsfastigheter tar i huvudsak mot fakturor i elektroniskt format (XML-kodade filer). Nedan följer teknisk information som riktar sig till er leverantörer.

Fakturor till Landstingsfastigheter, LFS (org nr 232100-0016) skickas till:

Landstingsfastigheter Stockholm
Box 4180
102 64 Stockholm
Organisationsnummer: 232100-0016

GLN: 7381036454528
PEPPOLID: 0088:7381036454528

Om ordernummer (inköpsordernummer) finns: 61xxxxxx, anges detta i tagg:

 • Peppol: OrderReference
  <cac:OrderReference><cbc:ID>61xxxxxx</cbc:ID>
       <cac:OrderReference>
 • Svefaktura: OrderLineReference
  <cac:OrderLineReference>
       <cac:OrderReference>
            <cac:BuyersID>61xxxxxx</cac:BuyersID>
       </cac:OrderReference>
  </cac:OrderLineReference>

Referens: Ange alfanumerisk referenskod, vanligtvis 3-5 versaler (ex. ABCD eller R1234) i tagg.

 • Peppol: BuyerReference
  <cbc:BuyerReference>ABCD</cbc:BuyerReference>
 • Svefaktura: RequisitionistDocumentReference
  <RequisitionistDocumentReference>
       <cac:ID>ABCD</cac:ID>
  </RequisitionistDocumentReference>

Intern motpart inom Region Stockholm: 2700

I undantagsfall kan fakturor skickas i PDF-format till: invoice-SL2227@s4fprogress.com
Kontakt för fakturafrågor: fakturafraga.locum@regionstockholm.se

 

Fakturor till Locum AB (org nr 556438-7909) skickas till:

Locum AB
Box 17036
104 62 Stockholm
Organisationsnummer 556438-7909

GLN: 7381036454535
PEPPOLID: 0088:7381036454535

Om ordernummer (inköpsordernummer) finns: 61xxxxxx, anges detta i tagg:

 • Peppol: OrderReference
  <cac:OrderReference><cbc:ID>61xxxxxx</cbc:ID></cac:OrderReference>
 • Svefaktura: OrderLineReference
  <cac:OrderLineReference>
       <cac:OrderReference>
            <cac:BuyersID>61xxxxxx</cac:BuyersID>
       </cac:OrderReference>
  </cac:OrderLineReference>

Referens: Ange alfanumerisk referenskod, vanligtvis 3-5 versaler (ex. ABCD eller R1234) i tagg.

 • Peppol: BuyerReference
  <cbc:BuyerReference>ABCD</cbc:BuyerReference>
 • Svefaktura: RequisitionistDocumentReference
  <RequisitionistDocumentReference>
       <cac:ID>ABCD</cac:ID>
  </RequisitionistDocumentReference>

I undantagsfall kan fakturor skickas i PDF-format till: invoice-SL2229@s4fprogress.com
Kontakt för fakturafrågor: fakturafraga.locum@regionstockholm.se

Intern motpart inom Region Stockholm: 8300

 

Fakturor via e-post

För korrekt hantering av fakturor som skickas in via e-post måste följande vara uppfyllt:

 • Fakturan ska vara i filformatet PDF 
 • Fakturan plus bilagor ska ligga i en och samma PDF fil
 • Endast EN faktura per bilaga (dvs. flersidiga fakturor måste finnas i en enda bilagd fil)
 • Det är endast möjligt att bifoga en faktura i varje e-postmeddelande
 • Mottagarens fakturaadress måste finnas på fakturan, precis som på fysiska fakturor som skickas med post
 • Löpande text i e-postmeddelandet kommer inte att behandlas
 • E-postmeddelandets totala storlek, inklusive bilagor (fakturor), får ej överstiga 20 Mb
 • Filnamnet får endast innehålla bokstäver a-z samt siffror