Vårdpersonal som tvättar händer i ett handfat. I bakgrunden syns ytterligare två vårdpersonal som samtalar med varandra.
Vårdpersonal som tvättar händer i ett handfat. I bakgrunden syns ytterligare två vårdpersonal som samtalar med varandra.

Träffa våra hyresgäster

Tillsammans med driftorganisationen på sjukhusen arbetar vi varje dag för att se till att det finns rätt förutsättningar för att kunna bedriva god vård i våra lokaler. Det pågår ständigt mindre och större utvecklingsinsatser i våra fastigheter. Här får du träffa några av våra viktiga hyresgäster som berättar hur olika lokalprojekt bidragit till förbättringar och förändringar för deras verksamhet.

Hur har de nya eller förändrade lokalerna förbättrat arbetsmiljön och patientsäkerheten? Finns det några andra positiva förändringar? Hur har lokalprojektets genomförande fungerat? Varför har ni valt att etablera er i just dessa lokaler? I artiklarna och filmerna nedan får du möjlighet att träffa några av våra hyresgäster som ger sin syn på lokalernas betydelse för sin viktiga verksamhet.