Nya lokaler för arytmi och hemostas

I hus 18 plan 4 finns arytmi och hemostas sedan en tid tillbaka i nya fräscha lokaler som vi anpassat och renoverat efter verksamhetens behov.

Projektet är första fasen i en större renovering och förändring på samma plan. Målet är att samla hjärtverksamheter som idag finns på flera olika platser till ett område i hus 17-18. Det underlättar på flera sätt, inte minst för patienter som bara behöver ta sig till en plats för att besöka flera verksamheter. Det finns också flera fördelar för personalen med att flytta samman verksamheterna och anpassa lokalerna, till exempel att effektivt kunna dela på lokaler för administration, utbildning och konferens.

Den nya lokalen har bidragit med en ljusare och tystare arbetsmiljö. Det är fantastiskt med dimbara lampor, berättar Camilla Zetterlund, vårdenhetschef vid Hemostascentrum. En klar förbättring för våra patienter är att vi fått en avskild yta för sängar där sängliggande patienter kan vänta inför undersökning, något vi saknade tidigare. Ytterligare en förbättring är det funktionella konferensrummet som vi använder både för personalmöten och patientutbildning, avslutar Camilla.

Lokalen och den angränsande hisshallen har fått nya ytskikt, nymålade väggar, nya golv och renoverade innertak. Belysningen har förbättrats och ersatts med ny LED-belysning. De gamla innerdörrarna har sprutlackats och blivit som nya och tack vare nära samarbete med DSAB var det möjligt att nyttja oanvända handledare till dörrarna och dra nytta av befintliga dörrlager. Pentryt har uppgraderats och ett nytt fint konferensrum iordningställts.

Samtidigt som hyresgästanpassningen pågått har vi också genomfört en mindre teknisk upprustning i lokalen i form av anpassning av ventilationen och modernisering av brandlarmet.

För att verksamheten skulle kunna pågå under ombyggnationen delade vi upp projektet i två etapper och arbetade i en korridor i taget, berättar Jonas Enberg, konsult och byggledare på Locum.

I höst påbörjar vi nästa fas i renoveringen i hus 17-18 och i mars 2023 beräknas allt vara klart.

Konferensrum_beskuren.jpg
Bild: Del av ett nytt konferensrum.

Korriodor_arytmi_jonas_beskuren.jpg
Bild: Byggledare Jonas Enberg i en av de nyrenoverade korridorerna.

Korridor1_arytmi_kopia.jpg
Bild: I nästa etapp kommer renoveringen fortsätta i övriga delar av våningsplanet.

Arytmi_jessica_jonas_beskuren.jpg
Bild: Projektledare Jessica Krantz och byggledare Jonas Enberg vid ingången till arytmienhetens och hemostascentrums nya lokaler.

Publicerad: 23 maj 2022