Vårdgivare

På Danderyds sjukhus finns flera olika vårdgivare där Danderyds sjukhus AB är den största. Nedan kan du se en lista på Locums hyresgäster som bedriver vård på sjukhusområdet och länkar till deras hemsidor eller till kontakt på 1177.

Vårdgivare på Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus är ett av de större akutsjukhusen i Sverige och norra Europas största förlossningssjukhus.

Till DSABs hemsida

SLSO är en del av Region Stockholm och har hand om all landstingsdriven vård utanför akutsjukhusen. SLSO erbjuder vård i livets alla skeden.

Till SLSO:s hemsida

Karolinska universitetssjukhuset har flera olika verksamheter vid Danderyds sjukhus. Mer information om respektive verksamhet och kontaktuppgifter finns här.

Folktandvården på Danderyds sjukhus välkomnar dig med svårare medicinska sjukdomstillstånd eller någon funktionsvariation. De tar också emot personer med psykiska handikapp och behov som inte kan tillgodoses fullt ut i allmäntandvården.

Till Folktandvårdens hemsida

BB Stockholms bedriver förlossning, specialistmödravård och BB på Danderyds sjukhus. BB Stockholm ägs av Aleris (51 %) och Danderyds sjukhus AB (49 %).

Till BB Stockholms hemsida

Erbjuder psykiatrisk heldygnsvård.

Till Psykiatri Nordväst hemsida

Aleris bedriver flera psykiatriska verksamheter vid Danderyds sjukhus. Nedan finns de olika verksamheterna listade med länk till aktuell kontaktsida på 1177 där det finns mer information om respektive verksamhet.

Aleris Psykiatri Danderyd psykos

Aleris Psykiatri Lotsa

Aleris Psykiatri Unga vuxna

Aleris Psykiatri Jourenheten Nordost