Flygfoto över Danderyds sjukhus
Flygfoto över Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus är ett av de större akutsjukhusen i Sverige och norra Europas största förlossningssjukhus.

Locum förvaltar cirka 250 000 kvadratmeter vårdfastigheter på sjukhusområdet. Vi genomför årligen planerade underhållsarbeten och hyresgästanpassningar i nära samarbete med verksamheterna.

Sjukhuset erbjuder en stor bredd av vård. Den största hyresgästen är Danderyds sjukhus AB som bedriver akutsjukvård, förlossningsvård och universitetssjukvård med utbildning och forskning kring våra vanligaste folksjukdomar. Några av de andra hyresgästerna är SLSO, Karolinska Universitetssjukhuset, Aleris, BB Stockholm samt ett antal serviceaktörer i sjukhusets entréer. Läs mer om sjukhusets vårdgivare >>

Sjukhuset utvecklas ständigt. Just nu bygger vi en ny vårdbyggnad som en del av den långsiktiga planen för modernisering av vårdavdelningar och mottagningar. Ett annat exempel på pågående arbeten är att kylförsörjningen utvecklas för att bli mer hållbar och effektiv. Under åren 2014-2019 genomfördes särskilt stora satsningar på sjukhusområdet med bland annat en ny akutvårdsbyggnad och godsmottagning. Läs mer om utvecklingen 2014-2019 >>

Händer i huset, menyn till vänster, är platsen där du hittar information som rör vårdfastigheten. Här finns information om aktuella byggprojekt och störningar som kan påverka den dagliga driften på sjukhuset.  

 

 

 

1922
Invigdes Mörby lasarett
220 000
kvm förvaltas av Locum
Ring 112
vid livshotande tillstånd