Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus är ett av de större akutsjukhusen i Sverige och norra Europas största förlossningssjukhus.

Locum förvaltar över 220 000 kvadratmeter på sjukhusområdet och denna yta ökar med ytterligare cirka 30 000 kvadratmeter när den nya akutvårdsbyggnaden står färdig under 2019. Den största hyresgästen är Danderyds sjukhus AB som bedriver akutsjukvård, förlossningsvård och universitetssjukvård med utbildning och forskning kring våra vanligaste folksjukdomar. Övriga hyresgäster är SLSO, Karolinska Universitetssjukhuset och Praktikertjänst samt ett antal serviceaktörer i sjukhusets entréer. I fastigheten pågår ständigt underhållsarbeten och hyresgästanpassningar och vi arbetar i nära samarbete med vården för att säkra bästa möjliga lokaler för respektive verksamhet.

Just nu har vi uppdraget att genomföra omfattande ny- och ombyggnationer på sjukhusområdet vilket ska resultera i mer vård, bättre lokaler och en miljö som värnar både patienter och medarbetare. Förändringarna vid sjukhuset är en del av en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården inom Region Stockholm. Danderyds sjukhus får bland annat en ny akutvårds- och behandlingsbyggnad, moderniserade vårdplatser och en ny godsmottagning. Nya Närakut Danderyd invigdes i början av 2018. Läs mer under ”Framtidens Danderyds sjukhus”.

Under Händer i huset håller du dig uppdaterad kring aktuell bygg- och störningsinformation på sjukhusområdet och hur detta påverkar den dagliga driften på sjukhuset.

220 000 kvm

Bruttoyta

4 000

Arbetar på sjukhuset

08-123 550 00

Sjukhusets telefonväxel