Ny vårdbyggnad i Danderyd

En ny modern vårdbyggnad blir verklighet vid Danderyds sjukhus. Byggprojektet pågår för fullt. På denna sida kan du ta del av information om byggnaden och vad som är aktuellt i byggprojektet just nu. Sist på sidan finns kontaktuppgifter för frågor och mer information.

Vad bygger vi?

Den nya vårdbyggnaden vid Danderyds sjukhus, byggnad 61, ingår som en del av den långsiktiga planen för modernisering av vårdavdelningar och mottagningar. 

Byggnaden kommer att inrymma vårdavdelningar med 30 vårdplatser per avdelning fördelat på en- och tvåpatientsrum och en intermediärvårdsavdelning. Totalt blir det 170 vårdplatser och 12 IMA-platser. Det kommer också finnas mottagningsverksamhet för akuten, kirurgen, endoskopi, ortopedi, inskrivning samt njurcentrum och stödfunktioner till akutvårdsbyggnaden.

Byggnaden på 33 900 kvadratmeter och 14 våningar uppförs direkt väster om akutvårdsbyggnaden och får en helikopterflygplats på taket.By61 Huvudvy dag utan solceller 200220.jpg
Illustration: Carlstedt arkitekter/CF Møller (bilden motsvarar inte exakt byggnadens slutliga utformning)

Målsättningen i projektet är en flexibel byggnad som ska innehålla generiska vårdavdelningar och mottagningar där verksamhetsinnehåll över tid ska kunna förändras utan att kräva större ombyggnationer.

Övergripande milstolpar för projektet:

 • December 2018 - inriktningsbeslut fattat i Regionfullmäktige
 • Maj 2020 -  beslut i Locums styrelse och Fastighets- och servicenämnden att förorda genomförandebeslut i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige
 • November 2020 - genomförandebeslut fattat i Regionfullmäktige 
 • Under 2025 - byggnaden lämnas över till Danderyds sjukhus AB

Aktuellt - september 2023

 • Byggnaden har i sin helhet uppnått "tätt hus". Det innebär att vi kan genomföra väder- och temperaturkänsliga arbeten som exempelvis gipsning och målning i hela huset.
 • Stomentreprenaden är klar.
 • Helikopterplattan med tillhörande spång är monterad och gjuten. Diverse arbeten kvarstår med gjutning med mera. 
 • Fasadarbeten pågår från mobila klätterplattformar, just nu på innergården och på fasaden mot hus 18.
 • Den mindre tornkranen är borttagen. Den större tornkranen monteras ner under oktober 2023.
 • Inne i vårdbyggnaden är de flesta entreprenaderna igång. På vissa plan har vi till och med börjat spackla och måla väggar.
 • En delentreprenad som drivs av DSAB är påbörjad. Arbetet innebär bland annat installationer av läkemedelsskåp, JIT-skåp (Just In Time), dialysslinga och tv-fästen.
 • I den angränsande akutvårdsbyggnaden kommer vi under vecka 40 foliera fönster i personaltrapphuset på plan 2-5. 
 • Förlängda arbetsdagar som förekommit under stommonteringen är inte längre aktuellt. Det kan dock förekomma vissa övertidsarbeten, men ingenting som bör påverka omgivande verksamheter.
 • Fjärrvärmen är påkopplad och den huvudsakliga uppvärmningen i byggnaden sker med fjärrvärme. 
 • 19 september genomförde vi Håll Nollans säkerhetspush vid projektet i syfte att uppmärksamma vikten av samarbete för att uppnå en säker arbetsplats. Läs mer här.
 • Vi har besökt plan 2 tillsammans med Njurcentrum Nord som kommer att flytta in där. Se filmen där de berättar om vilka möjligheter lokalerna innebär för deras verksamhet.
 • Vi använder oss av laserskanning i byggprojektet. Ta del av vilka fördelar och möjligheter det innebär. Se film.
 • En gångbro har monterats över Ryggradsvägen. Gångbron bidrar till en säker gångväg för medarbetarna på bygget mellan etablering och byggarbetsplats. Se film.

Arbetet med konsten i den nya vårdbyggnaden

Arbetet med konsten pågår för fullt. Ett av de redan tilldelade uppdragen är Magdalena Nilssons gestaltning "A closer look" för den centrala hisshallen. Träffa konstnären som beskriver sitt verk och Torunn Skoglund, projektledare på kulturförvaltningen som berättar om arbetet med konsten. Läs mer om konsten i den nya vårdbyggnaden.

Magdalena Nilsson skiss.jpg
Bild, skiss på del av verket "A closer look". Foto: Magdalena Nilsson.

Välkommen till plan 2 och till Njurcentrum Nord

Träffa Anneli och Carmen från Njurcentrum Nord som berättar om vilka möjligheter de nya lokalerna innebär för deras verksamhet. Ett exempel på ny möjlighet är att patienter kommer kunna gå in i lokalen med eget passerkort och dialysera den tid som passar dem bäst. 

Vill du se fler filmer och bilder från projektet? Titta då under "Mer information" längst ner på sidan. Och följs oss gärna på sociala medier.


En man som håller en mobiltelefon.

Det digitala projektet

Ta del av vad vi menar med det digitala projektet, fördelar vi ser och hur vi nyttjar det.

Exempel och fördelar

 

Mikael Lindhe i gul varseljacka och hjälm.

Vi bygger vårdbyggnaden

Det behövs en bredd av roller och kompetenser i ett så omfattande byggprojekt. Träffa några av oss i projektet.

Olika roller i projektet

Pågående och kommande arbeten

Det är mycket aktivitet i och kring byggområdet med ett ökat flöde av både byggtrafik och människor till och från området. Se siffrorna i bilden och punkterna nedan (klicka här för större bild).

Omgivningspåverkan - 230609.jpg

 

Pågående och kommande arbeten

 1. Montage stomme (mars -22 - Q2 -23).
 2. Periodvis avspärrning av takterrass By52 (Q2 -22 - Q4 -24).
 3. Skyddstak ovan ambulansutfart under byggtid (Q4 -22 - Q4 -24).
 4. Byggetablering i By32 (Q4 -21 - Q3 -25).
 5. Schakt för dagvattenmagasin och anläggning parkeringsplatser (Q2 -21 - Q2 -25).
 6. Byggtrafik via stora personalparkeringen (Q2 -21 - Q2 -25).
 7. Lossningsplats som används för att lyfta ner material till plan 1 By61 (Q2 -22 - Q4 -24)
 8. Gångbro över Ryggradsvägen (Q4 -22 - Q1 -25).
 9. Fasadklättrare (juni -23 - Q4 -23)
 10. Fasadklättrare (aug. -23 - Q1 -24)

Senast reviderad 2023-06-09.


Störningar

Pågående och kommande arbeten som innebär olika former av störningar finns mer utförligt beskrivet under sidorna med störningsinformation, se länkar nedan eller störningar i menyn till vänster. 

» Byggtrafik över personalparkeringen förekommer på grund av transporter till den södra delen av arbetsområdet. Mer information.

» Personal når den stora personalparkeringen via den norra infarten. Ryggradsvägen är endast öppen för prioriterad trafik. Mer information och kartor.

» Den tillfälliga vägen över ängen är endast öppen för biltrafik för allas säkerhet. Gående till och från personal- och entreprenörsparkeringen hänvisas till andra vägar. Mer information och karta.

» En checkpoint finns för byggtrafik till nya vårdbyggnaden i syfte att säkra att byggtrafiken inte hindrar ambulanser eller godstransporter. Mer information.


Håll dig uppdaterad! 

Mer information om den nya vårdbyggnaden och relaterade arbeten kommuniceras löpande i olika forum och kanaler beroende på typ av information och vem som påverkas. För vårdpersonal är Locums nyhetsbrev, DSnet (för anställda på DSAB) och denna webbsida centrala kanaler. Projektet har löpande dialog med berörda verksamheter. 

Vill du veta mer eller har frågor? 

Om du har frågor eller funderingar vänligen mejla dessa till dsby61.locum@regionstockholm.se

Är du intresserad av ett studiebesök?

Vi kommer att på sikt ta emot studiebesök i den mån som är möjligt utifrån projektets arbetsintensitet och produktionsplanering. Vid intresse skicka in din förfrågan via denna länk så återkommer vi och ger besked om ett besök är möjligt och när.

Kontaktpersoner för projektet:

Vicky Lau, projektchef Locum: vicky.lau@regionstockholm.se, 08-123 170 36 
Mikael Trautmann, projektledare Locum: mikael.trautmann@regionstockholm.se, 08-123 171 86
Maria Sundsjöö, projektledare DSAB: maria.sundsjoo@regionstockholm.se, 08-123 585 44
David Lundgren, projektledare DSAB: david.lundgren@regionstockholm.se, 08-123 584 46

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Under 2025
Projektledare
Mikael Trautmann Projektområde Danderyd/Norrtälje