Ny vårdbyggnad i Danderyd

En ny modern vårdbyggnad blir verklighet vid Danderyds sjukhus. Byggprojektet pågår för fullt. På denna sida kan du ta del av information om byggnaden och vad som är aktuellt i byggprojektet just nu. Sist på sidan finns kontaktuppgifter för frågor och mer information.

Vad bygger vi?

Den nya vårdbyggnaden vid Danderyds sjukhus, byggnad 61, ingår som en del av den långsiktiga planen för modernisering av vårdavdelningar och mottagningar. 

Byggnaden kommer att inrymma vårdavdelningar med 30 vårdplatser per avdelning fördelat på en- och tvåpatientsrum och en intermediärvårdsavdelning. Totalt blir det 170 vårdplatser och 12 IMA-platser. Det kommer också finnas mottagningsverksamhet för akuten, kirurgen, endoskopi, ortopedi, inskrivning samt njurcentrum och stödfunktioner till akutvårdsbyggnaden.

Byggnaden på 33 900 kvadratmeter och 14 våningar placeras direkt väster om akutvårdsbyggnaden och får en helikopterflygplats på taket.By61 Huvudvy dag utan solceller 200220.jpg
Illustration: Carlstedt arkitekter/CF Møller (bilden motsvarar inte exakt byggnadens slutliga utformning)

Målsättningen i projektet är en flexibel byggnad som ska innehålla generiska vårdavdelningar och mottagningar där verksamhetsinnehåll över tid ska kunna förändras utan att kräva större ombyggnationer.

Övergripande milstolpar för projektet:

 • December 2018 - inriktningsbeslut fattat i Regionfullmäktige
 • Maj 2020 -  beslut i Locums styrelse och Fastighets- och servicenämnden att förorda genomförandebeslut i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige
 • November 2020 - genomförandebeslut fattat i Regionfullmäktige 
 • Under 2025 - byggnaden lämnas över till Danderyds sjukhus AB

Aktuellt - mars 2023

 • Under vecka 11 monterades den mindre tornkranen ner. 
 • Vi har uppnått milstolpen tätt hus för den lägre delen av huset. Det innebär att vi nu kan genomföra väder- och temperaturkänsliga installationer på alla våningsplan i lågdelen.
 • Vi använder oss av laserskanning i byggprojektet. Ta del av vilka fördelar och möjligheter det innebär. Se film.
 • En gångbro har monterats över Ryggradsvägen. Gångbron bidrar till en säker gångväg för medarbetarna på bygget mellan etablering och byggarbetsplats. Se film.
 • För att bibehålla önskad framdrift i arbetet med att resa stommen har vi infört förlängda arbetsdagar på byggarbetsplatsen. Det innebär att planerade arbeten pågår måndag till fredag kl. 06.00-23.00, till och med mars 2023. Den förlängda arbetstiden medför ett mer upplyst arbetsområde och arbeten som kan ge störande ljud vid senare tider än tidigare. Läs mer om vad de utökade arbetstiderna innebär.
 • Stomresningen fortgår och byggnaden växer fram allt mer.
 • Installationsarbeten i den angränsande akutvårdsbyggnaden pågår.
 • Installationsentreprenader för stomkomplettering, el, vs och sprinkler pågår, främst på vissa våningsplan. Delentreprenad fasad pågår.
 • Fjärrvärmen är påkopplad i byggnaden och därmed sker den huvudsakliga uppvärmningen i byggnaden med fjärrvärme. I dagsläget genom provisoriska värmare men inom kort via installerade radiatorer.

Skyway_beskuren.jpg
Bild: Gångbro som monterades i januari 2023. Till film om gångbron.


Välkommen till plan 2 och till Njurcentrum Nord

Träffa Anneli och Carmen från Njurcentrum Nord som berättar om vilka möjligheter de nya lokalerna innebär för deras verksamhet. Ett exempel på ny möjlighet är att patienter kommer kunna gå in i lokalen med eget passerkort och dialysera den tid som passar dem bäst. 

Vill du se fler filmer och bilder från projektet? Titta då under "Mer information" längst ner på sidan. Och följs oss gärna på sociala medier.


Det digitala projektet

Ta del av vad vi menar med det digitala projektet, fördelar vi ser och hur vi nyttjar det.

Exempel och fördelar

 

Mikael Lindhe i gul varseljacka och hjälm.

Vi bygger vårdbyggnaden

Det behövs en bredd av roller och kompetenser i ett så omfattande byggprojekt. Träffa några av oss i projektet.

Olika roller i projektet

Pågående och kommande arbeten

Det är mycket aktivitet i och kring byggområdet med ett ökat flöde av både byggtrafik och människor till och från området (se siffrorna i bilden och punkterna nedan).

Omgivningspåverkan_221025_bild.jpg

Pågående och kommande arbeten

 1. Montage stomme (mars -22 - Q2 -23).
 2. Periodvis avspärrning av takterrass By52 (Q2 -22 - Q4 -24).
 3. Skyddstak ovan ambulansutfart under byggtid (Q4 -22 - Q4 -24).
 4. Byggetablering i By32 (Q4 -21 - Q3 -25).
 5. Schakt för dagvattenmagasin och anläggning parkeringsplatser (Q2 -21 - Q2 -25).
 6. Byggtrafik via stora personalparkeringen (Q2 -21 - Q2 -25).
 7. Lossningsplats som används för att lyfta ner material till plan 1 By61 (Q2 -22 - Q4 -24)
 8. Gångbro lanseras över Ryggradsvägen (Q4 -22 - Q1 -25).

Störningar

Pågående och kommande arbeten som innebär olika former av störningar finns mer utförligt beskrivet under sidorna med störningsinformation, se länkar nedan eller störningar i menyn till vänster. 

» Byggtrafik över personalparkeringen förekommer på grund av transporter till den södra delen av arbetsområdet. Mer information.

» Personal når den stora personalparkeringen via den norra infarten. Ryggradsvägen är endast öppen för prioriterad trafik. Mer information och kartor.

» Den tillfälliga vägen över ängen är endast öppen för biltrafik för allas säkerhet. Gående till och från personal- och entreprenörsparkeringen hänvisas till andra vägar. Mer information och karta.

» En checkpoint finns för byggtrafik till nya vårdbyggnaden i syfte att säkra att byggtrafiken inte hindrar ambulanser eller godstransporter. Mer information.


Håll dig uppdaterad! 

Mer information om den nya vårdbyggnaden och relaterade arbeten kommuniceras löpande i olika forum och kanaler beroende på typ av information och vem som påverkas. För vårdpersonal är Locums nyhetsbrev, DSnet (för anställda på DSAB) och denna webbsida centrala kanaler. Projektet har löpande dialog med berörda verksamheter. 

Vill du veta mer eller har frågor? 

Om du har frågor eller funderingar vänligen mejla dessa till dsby61.locum@regionstockholm.se

Är du intresserad av ett studiebesök?

Vi kommer att på sikt ta emot studiebesök i den mån som är möjligt utifrån projektets arbetsintensitet och produktionsplanering. Vid intresse skicka in din förfrågan via denna länk så återkommer vi och ger besked om ett besök är möjligt och när.

Kontaktpersoner för projektet:

Vicky Lau, projektchef Locum: vicky.lau@regionstockholm.se, 08-123 170 36 
Mikael Trautmann, projektledare Locum: mikael.trautmann@regionstockholm.se, 08-123 171 86
Maria Sundsjöö, projektledare DSAB: maria.sundsjoo@regionstockholm.se, 08-123 585 44
David Lundgren, projektledare DSAB: david.lundgren@regionstockholm.se, 08-123 584 46

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Under 2025
Projektledare
Mikael Trautmann Projektområde Danderyd/Norrtälje