Första tornkranen på plats

Någon har kanske sett att siluetten vid Danderyds sjukhusområde ändrat sig den senaste tiden. Det har tillkommit en tornkran, ofta kallad byggkran, i blickfånget. Den 88 meter höga tornkranen är placerad på byggområdet för den nya vårdbyggnaden. Nyfiken på att veta mer om tornkranen, vad den används till, hur en 200 ton kran monteras och varför man kan se den röra sig på kvällar och helger?

Träffa Erik Hoppe, blockchef APO (konsult Locum), som ger oss diverse intressant information om tornkranen. 

IMG_2349.jpg IMG_2355.jpg
Bild: Erik Hoppe, konsult Locum, och den 88 meter höga tornkranen.

Vad avgör när ett byggprojekt behöver en tornkran? 

– Stommen till byggnaden består av prefabricerade betongväggar och bjälklag samt pelare och balkar av stål. För att montera det krävs stora kranar som når hela huset och kan lyfta tunga element. Under början av nästa år påbörjar vi den så kallade stomresningen för den nya vårdbyggnaden och för det arbetet behöver vi två tornkranar varav den första och största nu är monterad. Nummer två monteras i slutet av januari.

Vad kommer kranen att lyfta?

Framförallt de prefabricerade byggnadsdelarna till stommen såsom väggar, pelare och bjälklag men även material till tak, fasad etc.

Byggområdet ligger ganska nära andra byggnader. Hur arbetar vi med säkerheten?

Det viktigaste av allt är att aldrig lyfta över några människor. Platsen där man lyfter över spärras av och kontrolleras så att ingen befinner sig i riskområdet. När man lyfter tunga element över byggnaden så spärrar vi av husets översta två våningar. Kranarna är även utrustade med antikollisionssystem som gör att de inte kan krocka med varandra.

Då vet vi mer om hur tornkranar används i byggprojektet. Men hur bygger man en tornkran?

Kranen ställs på ett gjutet betongfundament och förankras ner i berget. När man reser tornkranen använder man en stor mobilkran för att montera ihop tornkranen. I vårt fall har vi använt en 450-tons mobilkran vilken är en av Sveriges största. Anledningen till att den kallas 450-tons kran är att den har en maximal lyftkapacitet på 450 ton precis bredvid kranen. Mobilkranen väger 96 ton plus 64 ton motvikter och kan lyfta 98 meter. Bara för att montera mobilkranen krävs 5 lastbilar med motvikter och andra delar samt ytterligare en lite mindre mobilkran. 

Fakta tornkran 1:

  • Höjd: 88 m
  • Vikt (inkl. motvikt): cirka 200 ton
  • Lyftkapacitet: 24 ton
  • Förankrad i berg med 24 stycken dragstag som tar 123 ton styck
  • När det blåser svajar kranförarhytten 1-2 meter.
  • När kranen inte används är den ”friställd” och kan då rotera för att följa vindriktningen. Därav kan man se att kranen rör på sig på kvällar/nätter etc. 

I januari 2022 får denna stora tornkran sällskap av en något mindre tornkran på området.

Se en timelapsfilm som visar när tornkranen monteras (1.52 min)

Bilder från monteringen 9-12 december 2021.

IMG_2227.jpg IMG_2265.jpg

IMG_2962.jpg

Tornkran_kväll.jpg