locum.se

En hand som håller i en mobil som visar en parkeringsapp.
En hand som håller i en mobil som visar en parkeringsapp.

Parkeringsinformation

Här finns en samlad information om parkering vid Danderyds sjukhusområde för dig som arbetar vid sjukhuset och för dig som är patient eller besökare.

Parkeringskarta över sjukhusområdet (klicka för stor bild)

oversiktskarta_danderyd_230621.jpg

Letar du efter cykelparkering? Klicka då här. 

Att parkera vid Danderyds sjukhus

Personalparkering

Som personal parkerar du på personalparkering genom att använda ApcoaFlow-appen och ha ett aktivt och personligt HSA-id kopplat till den.

Läs mer om taxor och zoner och ta del av instruktionen till ApcoaFlow-appen. Region Stockholm följer skattelagstiftningen för personalparkering.

Läs mer här >>

Zoner Danderyds sjukhus

Parkering utomhus - zonkod 371222
Parkering i garage - zonkod 371220

Har du frågor om parkering?

Locums kundtjänst: telefon 08-123 172 00, knappval - Parkering.

Har du frågor om kontrollavgift?

HOJAB Parkeringsservice:telefon 08-735 29 99.

För andra parkeringsfrågor vänligen kontakta Parkering.Danderyd.locum@regionstockholm.se.


Var får personal parkera?

Personaltaxa gäller på personalparkeringarna. Observera att det under vissa tider är tillåtet för personal att parkera med personaltaxa på några av sjukhusområdets besöksparkeringar, till exempel under eftermiddagar, kvällar och nätter. Detta gäller parkeringarna i de områden som är markerade med blått och grönt i bilden nedan (klicka här för större bild).

Personal_besoksparkering_231121.JPG

Vid parkeringarna markerat med grönt får personal parkera kl. 12-08 och vid parkeringarna markerade med blått får personal parkera kl. 18-08. Tiderna finns angivna på tilläggstavlor vid parkeringarna.   

15 platser vid stora personalparkeringen och 4 vid Entrévägen 10

Sedan mitten av maj finns det ytterligare 19 parkeringsplatser för personal. 15 på en grusplan intill den stora personalparkeringen och fyra vid Entrévägen 10. Läs mer här.

15 platser intill entreprenörsparkeringen

Entreprenörsparkeringen finns för att entreprenörer inte ska uppta några personal- eller besöksparkeringar. Under åren 2020-2022 var det relativt få entreprenörer på området och då valde vi att tillfälligt göra om halva entreprenörsparkeringen till personalparkering. 1 januari 2023 blev hela parkeringen återigen endast entreprenörsparkering eftersom vi får allt fler entreprenörer på området. Vi har dock sett över området igen och under april öppnade vi 15 platser för personal intill entreprenörsparkeringen. Platserna är placerade närmast hus 47.

Kortaste gångvägen från stora personalparkeringen

Känns det långt att gå från stora personalparkeringen? Kanske är det möjligt att hitta en kortare väg till din arbetsplats. Här finns en karta med möjliga gångvägar och entréer som ligger närmast parkeringen. 

Viktigt att parkera inom angiven parkeringsruta för allas säkerhet

Brandkår och räddningstjänst behöver vid utryckning på sjukhusområdet passera stora personalparkeringen för att nå vissa byggnader. Vi vill därför påminna om att det är viktigt att endast parkera på markerade parkeringsplatser för att inte hindra någon utryckningsväg. Tack för er förståelse. 

Blanketter för särskilda parkeringsärenden

Det finns situationer då en patient blir kvarhållen för vård och på grund av detta får en kontrollavgift. Det finns möjlighet att ansöka om avskrivning av kontrollavgift för dessa tillfällen, använd då denna blankett.

Kostnad och betalning

  • Som besökare kan du betala med flera olika parkeringsappar, SMS och i betalautomater. 
  • Besökare vid Danderyds sjukhus betalar 30 kronor per timma.

Bilden nedan visar aktuell taxa för patienter och besökare vid de olika sjukhusen. 

bild_besökstaxor_800x285px_230822.png

För patienter och besökare som behöver parkera under en längre period uppnås maxtaxa efter 48 betalda timmar. Därefter är biljetten giltig ytterligare 5 dygn (det vill säga 7-dagarsbiljett kostar motsvarande taxa för 48 timmar). För besökare med handikapptillstånd är parkeringen fortsatt kostnadsfri.

Har du frågor om parkering?

Locums kundtjänst: telefon 08-123 172 00, knappval - Parkering.

Har du frågor om kontrollavgift?
HOJAB Parkeringsservice: telefon 08-735 29 99.

För andra parkeringsfrågor vänligen kontakta Parkering.Danderyd.locum@regionstockholm.se.