Parkeringsinformation

Här finns en samlad information om parkering vid Danderyds sjukhusområde.

Gratis parkering för vårdpersonal under april-maj 2020

Locum vill uppmärksamma det fantastiska och viktiga arbete du som vårdpersonal gör, inte minst i dessa svåra tider, och har därför beslutat att tillfälligt införa avgiftsfri parkering. Läs mer här >> 

Personal kan nu nyttja alla parkeringsplatser på sjukhusområdet förutom fyra undantag där det fortsatt är endast besöksparkering. På kartan nedan är prioriterade besöksparkeringar markerade (klicka för stor bild).

Besöksparkering ej för personal
.....................................................................................................................................

Ordinarie parkeringsinformation 

Locum ansvarar för parkeringsverksamheten på Danderyds sjukhus. Frågor besvaras via mailadressen Parkering.Danderyd.locum@sll.se.

Hur du betalar din parkering

Via tjänsten Parkster betalar du enkelt din parkering med app, SMS, webbportal eller talsvar. Här ser du hur du betalar din parkering.

Verifiering av behörighet till personalparkering

För att kunna verifiera att den person som står på personalparkeringen arbetar vid Danderyds sjukhus krävs en verifiering. För att verifiera din behörighet, gör såhär:

  • Skicka ett mail från din sll-adress eller annan e-postadress (för er som inte har sll-adress) till ds@apcoa.se
  • Uppdatera dina kontouppgifter i Parkster så att den angivna adressen är din sll-adress eller annan e-postadress. Det görs enklast via Parksters webbsida.

Du kommer att via din sll-adress få en bekräftelse på att behörighet är utdelad. Beräkna att det tar 7-10 dagar att få ärendet behandlat.

Kontakta parkeringsentreprenören Apcoa Parking

Apcoa Parking är upphandlad entreprenör för parkeringsövervakning. Apcoas kundtjänst besvarar frågor som rör de olika betalningssätten, hur man ansluter betalkort och liknande.

  • Telefon: 08-556 306 70. Tonval 2 tar dig direkt till personal som specifikt arbetar med Locums parkeringsplatser. 
  • E-mail: locum@apcoa.se

Blanketter för särskilda parkeringsärenden

  • Det finns situationer då en patient blir kvarhållen för vård och på grund av detta får en parkeringsbot. Det finns möjlighet att ansöka om avskrivning av parkeringsbot för dessa tillfällen, använd då denna blankett.
  • Personal med behörighet för hantering av parkeringstillstånd vid Danderyds sjukhus kan ansöka om årstillstånd/jourtillstånd och tillfälliga tillstånd för 24 timmar. Till ansökningsformuläret

Parkeringsavgifter

Aktuella parkeringsavgifter:
Dagtid - 400 kronor för 30 dygn eller 30 kronor för 24 timmar. Natt (vardagar kl. 18-08) och helg - 240 kronor för 30 dygn eller 20 kronor för 24 timmar. 

Aktuellt parkeringsläge

Här kan du läsa mer om det aktuella parkeringsläget på Danderyds sjukhusområde

Se detaljerad karta över personal- och besöksparkeringar på Danderyds sjukhus
(för stor bild klicka på bilden nedan)

Parkeringskarta Danderyds sjukhus 191016

Kontaktperson parkeringsfrågor Danderyd