Parkeringsgarage
Parkeringsgarage

Parkeringsinformation

Här finns en samlad information om parkering vid Danderyds sjukhusområde.

Gratis parkering för vårdpersonal förlängs till och med 31 maj 2021

Locum vill uppmärksamma det fantastiska arbete som vårdpersonalen gör, i dessa svåra tider. Avgiftsfri parkering för personalen infördes den 1 april 2020. Den 25 mars i år togs beslut om att fortsätta med avgiftsfri parkering på Locums fastigheter och NKS för vårdpersonal så länge allmänna situationen inom Region Stockholm motiverar det, dock längst till och med 31 maj 2021.

Om regeringen inte förlänger befrielsen från förmånsbeskattning för anställda efter den 31 december 2020 vill vi uppmärksamma er på att Regionens personal kan komma att bli föremål för förmånsbeskattning.

Läs mer här

Observera att för att du ska kunna parkera gratis behöver du använda appen Apcoa flow och ange korrekt zonkod som för Danderyds sjukhus är 50221. Mer information om hur du som vårdpersonal parkerar gratis, hur appen laddas ner, frågor och svar och kontaktuppgifter till Apcoas och Locums kundtjänst finns här (länk till annan sida) >> 


Delar av besöksparkeringen och entreprenörsparkeringen kan nyttjas av personal

Från och med lördagen 23 januari 2021 utökar vi möjligheten för personal att parkera på flera besöksparkeringar under helgen. Förändringen gäller området framför huvudentrén, förutom framför hus 58, se området marketat med siffran 3 på kartan nedan. Observera att utökningen enbart gäller under helger. Under vardagar gäller likt tidigare att personal får parkera på delar av personalparkeringen, nämligen på parkeringsraden närmast hus 13 (förutom på platserna med laddstolpar), se den andra bilden nedan. 

Det finns sedan tidigare ett antal platser på entreprenörsparkeringen som är omskyltade till personalparkering. Vi södra kvarteret utanför hus 39, utmed Ryggradsvägen, finns också ett antal platser som tillfälligt kan nyttjas av personal.

Personalparkering_helg_210113.PNG
Bild: Besöksparkeringar i området med siffran 3, där kan personal parkera under helgen.

Parkering_by13.PNG
Bild: Gulmarkerade besöksparkeringar mot hus 13, där kan personal parkera under vardag och helg. 

Viktigt att parkera inom angiven parkeringsruta för allas säkerhet

Brandkår och räddningstjänst behöver vid utryckning på sjukhusområdet passera stora personalparkeringen för att nå vissa byggnader. Vi vill därför påminna om att det är viktigt att endast parkera på markerade parkeringsplatser för att inte hindra någon utryckningsväg. Tack för er förståelse. 

Allmän parkeringsinformation 

Locum ansvarar för parkeringsverksamheten på Danderyds sjukhus. Frågor besvaras via mailadressen Parkering.Danderyd.locum@sll.se.

Hur du betalar din parkering

Via tjänsten Parkster betalar du enkelt din parkering med app, SMS, webbportal eller talsvar. Här ser du hur du betalar din parkering.

Verifiering av behörighet till personalparkering
För att kunna verifiera att den person som står på personalparkeringen arbetar vid Danderyds sjukhus krävs en verifiering. För att verifiera din behörighet, gör såhär:

  • Skicka ett mail från din sll-adress eller annan e-postadress (för er som inte har sll-adress) till ds@apcoa.se
  • Uppdatera dina kontouppgifter i Parkster så att den angivna adressen är din sll-adress eller annan e-postadress. Det görs enklast via Parksters webbsida.

Du kommer att via din sll-adress få en bekräftelse på att behörighet är utdelad. Beräkna att det tar 7-10 dagar att få ärendet behandlat.

Kontakta parkeringsentreprenören Apcoa Parking

Apcoa Parking är upphandlad entreprenör för parkeringsövervakning. Apcoas kundtjänst besvarar frågor som rör de olika betalningssätten, hur man ansluter betalkort och liknande.

  • Telefon: 08-556 306 70. Tonval 2 tar dig direkt till personal som specifikt arbetar med Locums parkeringsplatser. 
  • E-mail: locum@apcoa.se

Blanketter för särskilda parkeringsärenden

  • Det finns situationer då en patient blir kvarhållen för vård och på grund av detta får en kontrollavgift. Det finns möjlighet att ansöka om avskrivning av kontrollavgift för dessa tillfällen, använd då denna blankett.
  • Personal med behörighet för hantering av parkeringstillstånd vid Danderyds sjukhus kan ansöka om årstillstånd/jourtillstånd och tillfälliga tillstånd för 24 timmar. Till ansökningsformuläret

Parkeringsavgifter

Parkeringsavgift för personal 

Dagtid - 400 kronor för 30 dygn eller 30 kronor för 24 timmar. Natt (vardagar kl. 18-08) och helg - 240 kronor för 30 dygn eller 20 kronor för 24 timmar. 

Parkeringsavgift för besökare

Den 1 februari 2021 genomförs förändringar för patienter och besökare som parkerar vid sjukhusen i Stockholms län. Taxorna görs mer enhetliga och marknadsanpassas till den lokala omgivningen. Taxan för besöksparkering vid Danderyds sjukhus är från och med 1 februari 30 kronor dygnet runt. Läs mer här >>

bild_besökstaxor_feb_800x320px_210114.png

Aktuellt parkeringsläge

Här kan du läsa mer om det aktuella parkeringsläget på Danderyds sjukhusområde

Se detaljerad karta över personal- och besöksparkeringar på Danderyds sjukhus
(för stor bild klicka på bilden nedan)

Bild parkering 201124.JPG

Kontaktperson parkeringsfrågor Danderyd