En hand som håller i en mobil som visar en parkeringsapp.
En hand som håller i en mobil som visar en parkeringsapp.

Parkeringsinformation

Här finns en samlad information om parkering vid Danderyds sjukhusområde för dig som arbetar vid sjukhuset och för dig som är patient eller besökare.

Parkeringskarta över sjukhusområdet (klicka för stor bild)

oversiktskarta_danderyd_211125_.jpg

 

Att parkera vid Danderyds sjukhus

Fortsatt parkeringsundantag

Det undantag för personalparkering som gällt under covid-19 förlängs året ut. Parkera på parkering avsedd för personal och fortsätt använda appen ApcoaFlow för att registrera din parkering.

Läs mer här.

Observera att för att du ska kunna parkera gratis behöver du använda appen Apcoa flow och ange korrekt zonkod. Här finns en instruktion för Apcoa flow, steg för steg.

Zoner Danderyds sjukhus

Parkering utomhus - zonkod 371222
Parkering i garage - zonkod 371220

Personalparkering från 1 januari 2023

Region Stockholm kommer marknadsanpassa parkeringsavgifterna för personal för att följa skattelagstiftningen och för att främja ett hållbart resande. Några av nyheterna är zonindelning med enhetliga taxor, ny tim- och dygnstaxa, maxtaxa om 6 timmar och gratis parkering på kvällar och nätter. Förändringarna gäller från den 1 januari 2023. 

 

Danderyds sjukhus ingår i zon ytterstad. Parkeringstaxan från 1 januari är:

  • 5 kr/timma, max 30 kr/dygn för parkering utomhus
  • 6 kr/timma, max 36 kr/dygn för parkering i garage

Tim- och dygnstaxa gäller måndag-lördag. Du betalar för parkering mellan klockan 06.00 och 18.00, på kvällar och nätter parkerar du gratis. Avgiftsfritt söndagar och röda dagar. 

Läs mer här.

Har du frågor om parkering?

Locums kundtjänst: telefon 08-123 172 00, knappval - Parkering.

Har du frågor om kontrollavgift?

HOJAB Parkeringsservice:telefon 08-735 29 99.

För andra parkeringsfrågor vänligen kontakta Parkering.Danderyd.locum@regionstockholm.se.


Var får personal parkera?

Det är inte längre tillåtet för personal att parkera på delar av besöksparkeringen utan personal hänvisas till personalparkering. Observera att det, likt tidigare, finns tilläggstavlor vid vissa besöksparkeringar där personal får stå till exempel under eftermiddagar, kvällar och nätter. Det som står på tilläggstavlorna gäller. 

Till detaljerad karta över alla parkeringsplatser på sjukhusområdet

Parkeringsskylt_personal_560px.jpg

Viktigt att parkera inom angiven parkeringsruta för allas säkerhet

Brandkår och räddningstjänst behöver vid utryckning på sjukhusområdet passera stora personalparkeringen för att nå vissa byggnader. Vi vill därför påminna om att det är viktigt att endast parkera på markerade parkeringsplatser för att inte hindra någon utryckningsväg. Tack för er förståelse. 

Blanketter för särskilda parkeringsärenden

Det finns situationer då en patient blir kvarhållen för vård och på grund av detta får en kontrollavgift. Det finns möjlighet att ansöka om avskrivning av kontrollavgift för dessa tillfällen, använd då denna blankett.

Kostnad och betalning

  • Som besökare kan du betala med flera olika parkeringsappar, SMS och i betalautomater. 
  • Besökare vid Danderyds sjukhus betalar 30 kronor per timma.

Bilden nedan visar aktuell taxa för patienter och besökare vid de olika sjukhusen. 

bild_besökstaxor_800x320px_221124.png

För patienter och besökare som behöver parkera under en längre period uppnås maxtaxa efter 48 betalda timmar. Därefter är biljetten giltig ytterligare 5 dygn (det vill säga 7-dagarsbiljett kostar motsvarande taxa för 48 timmar). För besökare med handikapptillstånd är parkeringen fortsatt kostnadsfri.

Har du frågor om parkering?

Locums kundtjänst: telefon 08-123 172 00, knappval - Parkering.

Har du frågor om kontrollavgift?
HOJAB Parkeringsservice: telefon 08-735 29 99.

För andra parkeringsfrågor vänligen kontakta Parkering.Danderyd.locum@regionstockholm.se.