Parkeringsinformation

Här finns en samlad information om parkering vid Danderyds sjukhusområde för dig som arbetar vid sjukhuset och för dig som är patient eller besökare.

Parkeringskarta över sjukhusområdet (klicka för stor bild)

oversiktskarta_danderyd_211125_.jpg

 

Att parkera vid Danderyds sjukhus

Kostnad och betalning till och med 31 mars 2022

Regeringen har aviserat att de förlänger den skattebefriade parkeringsförmånen, vilket betyder fortsatt avgiftsfri parkering för personal till 31 mars 2022.

Läs mer här.

Observera att för att du ska kunna parkera gratis behöver du använda appen Apcoa flow och ange korrekt zonkod som för Danderyds sjukhus är 371222 för parkering utomhus och 371220 för parkering i garage. Mer information om hur du som vårdpersonal parkerar gratis, hur appen laddas ner, frågor och svar och kontaktuppgifter till Apcoas och Locums kundtjänst finns här (länk till annan sida) >> 

Personalparkering från 1 april 2022

Region Stockholm kommer marknadsanpassa parkeringsavgifterna för personal för att följa skattelagstiftningen och för att främja ett hållbart resande. Några av nyheterna är zonindelning med enhetliga taxor, ny tim- och dygnstaxa, maxtaxa om 6 timmar och gratis parkering på kvällar och nätter. Förändringarna gäller från den 1 april 2022. 

Läs mer här. 

Kontaktuppgifter för parkeringsfrågor 

Apcoa Parking är upphandlad entreprenör för parkeringsövervakning. Apcoas kundtjänst besvarar frågor som rör de olika betalningssätten, hur man ansluter betalkort och liknande.

  • Telefon: 08-556 306 70. Tonval 2 tar dig direkt till personal som specifikt arbetar med Locums parkeringsplatser. 
  • E-mail: locum@apcoa.se

För andra parkeringsfrågor vänligen kontakta Parkering.Danderyd.locum@regionstockholm.se.


Var får personal parkera?

Det är inte längre tillåtet för personal att parkera på delar av besöksparkeringen utan personal hänvisas till personalparkering. Observera att det, likt tidigare, finns tilläggstavlor vid vissa besöksparkeringar där personal får stå till exempel under eftermiddagar, kvällar och nätter. Det som står på tilläggstavlorna gäller. 

Till detaljerad karta över alla parkeringsplatser på sjukhusområdet

Parkeringsskylt_personal_560px.jpg

Viktigt att parkera inom angiven parkeringsruta för allas säkerhet

Brandkår och räddningstjänst behöver vid utryckning på sjukhusområdet passera stora personalparkeringen för att nå vissa byggnader. Vi vill därför påminna om att det är viktigt att endast parkera på markerade parkeringsplatser för att inte hindra någon utryckningsväg. Tack för er förståelse. 

Blanketter för särskilda parkeringsärenden

Det finns situationer då en patient blir kvarhållen för vård och på grund av detta får en kontrollavgift. Det finns möjlighet att ansöka om avskrivning av kontrollavgift för dessa tillfällen, använd då denna blankett.

Kostnad och betalning

  • Som besökare kan du betala med flera olika parkeringsappar, SMS och i betalautomater. 
  • Besökare vid Danderyds sjukhus betalar 30 kronor per timma.

Bilden nedan visar aktuell taxa för patienter och besökare vid de olika sjukhusen. 

bild_besökstaxor_feb_800x320px_210114.png

För patienter och besökare som behöver parkera under en längre period uppnås maxtaxa efter 48 betalda timmar. Därefter är biljetten giltig ytterligare 5 dygn (det vill säga 7-dagarsbiljett kostar motsvarande taxa för 48 timmar). För besökare med handikapptillstånd är parkeringen fortsatt kostnadsfri.

Kontaktuppgifter för parkeringsfrågor 

Apcoa Parking är upphandlad entreprenör för parkeringsövervakning. Apcoas kundtjänst besvarar frågor som rör de olika betalningssätten, hur man ansluter betalkort och liknande.

  • Telefon: 08-556 306 70. Tonval 2 tar dig direkt till personal som specifikt arbetar med Locums parkeringsplatser. 
  • E-mail: locum@apcoa.se

För andra parkeringsfrågor vänligen kontakta Parkering.Danderyd.locum@regionstockholm.se.