Parkeringsgarage
Parkeringsgarage

Parkeringsinformation

Här finns en samlad information om parkering vid Danderyds sjukhusområde.

Gratis parkering för vårdpersonal förlängs till och med 31 december 2021

För att uppmärksamma det fantastiska arbete som vårdpersonalen gör, i dessa svåra tider infördes avgiftsfri parkering för vårdpersonalen den 1 april 2020. Den 27 maj i år togs beslut om att fortsätta med detta så länge allmänna situationen inom Region Stockholm motiverar det, dock längst till och med 31 december 2021.

Läs mer här

Observera att för att du ska kunna parkera gratis behöver du använda appen Apcoa flow och ange korrekt zonkod som för Danderyds sjukhus är 50221. Mer information om hur du som vårdpersonal parkerar gratis, hur appen laddas ner, frågor och svar och kontaktuppgifter till Apcoas och Locums kundtjänst finns här (länk till annan sida) >> 


Delar av besöksparkeringen och entreprenörsparkeringen kan nyttjas av personal

Sedan slutet av januari är det möjligt för personal att parkera på vissa besöksparkeringar under helgen. Detta gäller området framför huvudentrén, förutom framför hus 58, se området markerat med siffran 3 på kartan nedan. Observera att detta enbart gäller under helger. Under vardagar får personal parkera på besöksparkeringarna närmast hus 13 (förutom på platserna med laddstolpar), se den andra bilden nedan. 

Det finns sedan tidigare ett antal platser på entreprenörsparkeringen som är omskyltade till personalparkering. Vi södra kvarteret utanför hus 39, utmed Ryggradsvägen, finns också ett antal platser som tillfälligt kan nyttjas av personal.

Personalparkering_helg_210113.PNG
Bild: Besöksparkeringar i området med siffran 3, där kan personal parkera under helgen.

Parkering_by13.PNG
Bild: Gulmarkerade besöksparkeringar mot hus 13, där kan personal parkera under vardag och helg. 

Viktigt att parkera inom angiven parkeringsruta för allas säkerhet

Brandkår och räddningstjänst behöver vid utryckning på sjukhusområdet passera stora personalparkeringen för att nå vissa byggnader. Vi vill därför påminna om att det är viktigt att endast parkera på markerade parkeringsplatser för att inte hindra någon utryckningsväg. Tack för er förståelse. 

Allmän parkeringsinformation 

Locum ansvarar för parkeringsverksamheten på Danderyds sjukhus. Frågor besvaras via mailadressen Parkering.Danderyd.locum@regionstockholm.se.

Kontakta parkeringsentreprenören Apcoa Parking

Apcoa Parking är upphandlad entreprenör för parkeringsövervakning. Apcoas kundtjänst besvarar frågor som rör de olika betalningssätten, hur man ansluter betalkort och liknande.

  • Telefon: 08-556 306 70. Tonval 2 tar dig direkt till personal som specifikt arbetar med Locums parkeringsplatser. 
  • E-mail: locum@apcoa.se

Blanketter för särskilda parkeringsärenden

  • Det finns situationer då en patient blir kvarhållen för vård och på grund av detta får en kontrollavgift. Det finns möjlighet att ansöka om avskrivning av kontrollavgift för dessa tillfällen, använd då denna blankett.
  • Personal med behörighet för hantering av parkeringstillstånd vid Danderyds sjukhus kan ansöka om årstillstånd/jourtillstånd och tillfälliga tillstånd för 24 timmar. Till ansökningsformuläret

Parkeringsavgifter för besökare

Den 1 februari 2021 genomfördes förändringar för patienter och besökare som parkerar vid sjukhusen i Stockholms län för att göra taxorna mer enhetliga och marknadsanpassade till den lokala omgivningen.  Taxan för besöksparkering vid Danderyds sjukhus är sedan 1 februari 30 kronor dygnet runt. Läs mer här >>

bild_besökstaxor_feb_800x320px_210114.png

Parkeringskarta över sjukhusområdet (klicka för stor bild)

Kartbild_Danderyds sjukhus_210702.JPG

Kontaktperson parkeringsfrågor Danderyd