Fasadbild Danderyds sjukhus
Fasadbild Danderyds sjukhus

Hitta hit

Här hittar du kartor över Danderyds sjukhusområde med utmärkta parkeringar för besökare, personal och cykel.

Adress Danderyds sjukhus

Entrévägen 2 (huvudentré)
182 88 Danderyd

Locums kontor på Danderyds sjukhus (lokalkontor och projektkontor)
Bäckenvägen 2
182 88 Stockholm

  

Tillfälliga vägar på området på grund av ombyggnation - såhär tar du dig till närakuten och byggnad 31 (karta nedan)

Under sommaren 2020 påbörjades arbeten på området som medförde avstängning och omläggning av vissa vägar.

Besökare till närakuten (med bil eller gående): följ Ryggradsvägen förbi ambulansinfarten, sväng höger upp på kullen bakom akutvårdsbyggnaden. Se gul linje på kartan nedan. Observera att under sommaren 2021 stängs vägen över kullen och besökare till närakuten följer Ryggradsvägens ordinarie sträckning förbi akuten.

Besökare till hus 31 (gående): följ Ryggradsvägen förbi ambulansinfarten, sväng vänster och sedan höger över personalparkeringen. Se gul linje på kartan nedan.

Här finns mer information om tillfälliga vägomläggningar.

vag-till-personalparkeringen-med-textruta-rev 200710.jpg


Parkeringskarta över sjukhusområdet (klicka för stor bild)

Kartbild_Danderyds sjukhus_210702.JPG