locum.se

Vi bygger den nya vårdbyggnaden

Det behövs en bredd av roller och kompetenser i ett så omfattande byggprojekt som den nya vårdbyggnaden, byggnad 61. Här kommer ni att träffa några av personerna som jobbar i projektet som berättar om just sin roll, arbetsområden och utmaningar.