BAS-U Christine Johansson

Träffa byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) Christine Johansson som berättar om sin roll och arbetsuppgifter i projektet och delar med sig av utmaningar och vad som är extra spännande i arbetet.

Christine_BasU_beskuren.jpg
Bild: Byggarbetsmiljösamordnare, Christine Johansson.

Vad har du för roll i projektet och vad kan ditt arbete innebära?

Min roll är handläggare BAS-U. BAS-U betyder byggarbetsmiljösamordnare i ett projekts utförande, det vill säga i produktionsfasen. Min huvudsakliga uppgift är att säkra att alla följer de lagar, regler och rutiner som finns för arbetsmiljö och målet är självklart att ingen ska skada sig på vår byggarbetsplats.

Projektet har en arbetsmiljöplan som fungerar som en stomme och grund för arbetsmiljöarbetet. Planen uppdateras löpande och med hjälp av den följer jag upp att alla involverade arbetar som vi måste och har bestämt. Jag följer också upp de arbetsmiljöberedningar som våra anlitade entreprenörer tar fram, till exempel genom att göra stickprover ute på arbetsplatsen och genom att gå igenom beredningarna med projektets byggledare. Mitt arbete innebär också att utifrån projektets tidplan identifiera arbetsmiljörelaterade risker som olika moment och faser kan innebära och hantera det.

Rollen som BAS-U handlar både mycket om dokumentation och att vara ute på plats på bygget, se miljöerna och träffa de som arbetar där. Dokumentationen bidrar till en tydlighet för alla parter i projektet om vilka risker som finns och hur vi kommit överens om att hantera dem och eventuella avvikelser. En lösning eller arbetssätt som fungerat i ett byggprojekt behöver inte nödvändigtvis fungera i ett annat byggprojekt, därför behövs ett ständigt närvarande och systematiskt aktivt arbetsmiljöarbete.

Vilka är de främsta utmaningarna i ditt arbete?

Arbetsmiljö är komplext och för att uppfylla alla lagkrav och regler som finns krävs det hårt arbete och stort engagemang. I arbetsmiljöplanen måste vi till exempel ta upp de 13 risker som finns i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) för bygg- och anläggning och hur riskerna ska hanteras. Men det räcker inte med att kunna denna AFS utan beroende på ämne och fråga finns det hänvisningar till andra AFS:ar som jag och andra också behöver ha kunskap om.

En utmaning är att få med alla på tåget oavsett tidigare erfarenhet men det är en klar fördel i projektet om det finns både samsyn och kunskap om varför arbetsmiljöarbetet är viktigt och hur vi jobbar systematiskt med det i projektet. Det är inte säkert att ”jobba som man alltid gjort” nödvändigtvis betyder att alla lagkrav uppfylls. När arbetsmiljöarbetet väl är förankrat upplever jag att vad som är rätt och säkert inom projektet sprids vidare på ett bra sätt på byggarbetsplatsen.

Nämn något du tycker är särskilt spännande med ditt arbete

Jag gillar att arbeta med både teknik och människor och det får jag verkligen göra i det här jobbet. Jag är ute mycket på arbetsplatsen och pratar med de som jobbar, kollar att alla följer det vi bestämt och hör hur de har det. Teoretisk vet jag vad som krävs för att utföra en uppgift och de som jobbar på plats vet hur de praktiskt ska utföra uppgiften. Ibland går inte teori och praktik ihop och då behöver vi prata ihop oss och hitta den bästa lösningen tillsammans.

Inom det här stora byggprojektet finns det mycket spetskompetens och många erfarna personer med stor insikt i varför det är viktigt att följa regler inom arbetsmiljö. Det gör mitt jobb enklare och roligare. Här får jag diskutera och arbeta med arbetsmiljö på en hög nivå.

Något annat jag uppskattar med mitt arbete är att det är väldigt varierat och jag vet sällan vad som kommer att hända under dagen.