Projektledare Maria och David

Träffa Maria och David som är Danderyds sjukhus ABs projektledare i projektet ny vårdbyggnad. Här berättar de om sin roll, ansvarsområden och arbetsuppgifter och delar med sig av utmaningar och vad som är extra spännande i arbetet.

Maria_David_230619_2 beskuren.jpg
Bild: Maria Sundsjöö och David Lundgren, projektledare Danderyds sjukhus AB.

Vad har ni för roll i projektet och vad kan arbetet innebära?

Vi är Danderyds sjukhus projektledare för den nya vårdbyggnaden. Det innebär att vi är länken mellan de verksamheter som ska flytta in, andra funktioner inom sjukhuset och Locums byggprojekt och förvaltning. Vi har arbetat med den nya vårdbyggnaden och tillsammans med Locum sedan länge, från förstudieskede genom program- och systemhandlingsskede till färdig bygghandling.

Vårt ansvarsområde är hela kedjan från klinisk funktionalitet till att alla verksamheter är driftsatta i det nya huset. Det innebär att säkra vårdens kravställning av funktioner i lokalerna, inköp av utrustning och inredning, utbildningsaktiviteter samt teknisk- och klinisk driftsättning.

Utöver vårdverksamheterna så arbetar vi även med andra stödfunktioner på Danderyds sjukhus som exempelvis säkerhet, logistik och försörjning, medicinsk teknik och lokalförsörjning. Vi stämmer även av arbetsmiljöfrågor löpande med huvudskyddsombuden på sjukhuset.

Vårt fokus framöver är planering av samordnade kontroller och detaljer kring Danderyds sjukhus mottagande av huset samt vårdens driftsättning. Under hösten arbetar vi vidare med kravställning av möbler och inredning för att säkerställa att allt är upphandlat i god tid innan driftsättning.

Vi är även i ett produktionsskede där Danderyds sjukhus AB har en egen delentreprenad i byggprojektet för montage av byggnadsfast inredning. Inom delentreprenaden ansvarar vi som projektledare för planering, uppföljning och kvalitetskontroll.

Vilka är de främsta utmaningarna i ert arbete?

Det är en utmaning att driva långa projekt, i det här fallet i sju – åtta år. Referenspersoner i vården som varit engagerade i projektet slutar och ersätts av andra med nya erfarenheter och inspel, teknik utvecklas och förändras över tid, avtal byts ut och så vidare. Allt detta sammantaget kan leda till sena kostsamma ändringar i projektet vilket vi så klart vill undvika så långt som möjligt.

En annan utmaning vi har är ökade material- och komponentkostnader på grund av det rådande världsläget vilket medför att vi behöver omfördela våra budgetmedel.

Nämn något ni tycker är särskilt spännande med ert arbete?

Som projektledare arbetar vi med både det stora och det lilla, det kan vara alltifrån placering av en skylt till stora strategiska frågor, något som gör arbetsdagen väldigt varierad.

Vi är stolta över att få vara en del av ett så stort projekt för Danderyds sjukhus med en så viktig samhällsfunktion, med nya fina lokaler för våra patienter och en god arbetsmiljö för sjukhusets medarbetare.