Planprogram för Danderyds sjukhus

Är du nyfiken på den framtida utvecklingen av sjukhusområdet? Den 29 januari beslutade kommunstyrelsen i Danderyds kommun om ett nytt planprogram för Danderyds sjukhusområde. Ett arbete som pågått i samarbete med Locum sedan 2022. Planprogrammet är ett inledande skede för arbetet med en ny detaljplan.

Vid större utvecklingsprojekt kan ett planprogram tas fram innan detaljplanearbete påbörjas. Planprogrammet innehåller långsiktiga mål och utgångspunkter för området, det visar en utvecklingsriktning. Programmet är inte juridiskt bindande, vilket innebär att vissa delar kan komma att förändras i senare skede.

Nu tar arbetet med en ny detaljplan vid och det arbetet beräknas pågå under cirka två år. När detaljplanen har vunnit laga kraft kan utbyggnader påbörjas. Utbyggnad och förändringar på området förväntas ske under lång tid och i flera etapper.

Nyhet från Danderyds kommun 30 januari 2024: Nytt planprogram för Danderyds sjukhusområde visar utvecklingsriktning.

Om arbetet med planprogrammet

I planprogrammet presenteras visioner för den framtida utvecklingen av sjukhusområdet. Under perioden 3 maj till 18 juni 2023 var det programsamråd då alla hade chans att tycka till.

Planprocess_DS_bild.JPG

 

Under samrådsperioden presenterades delar av planprogrammet som en utställning i sjukhusets entréhall, bakom Pressbyrån vid hissarna och hos Danderyds kommun i Mörby centrum. Du ser också utställningsmaterialet här.

Vill du veta mer?

Undrar du vad ett planprogram är och hur det hänger samman med detaljplanearbetet? Vill du ta del av det fullständiga planprogrammet eller följa arbetet med detaljplanen? Har du frågor? Läs mer på Danderyds kommuns webbsida.