Planprogram för Danderyds sjukhus

Är du nyfiken på den framtida utvecklingen av sjukhusområdet? Sedan en tid tillbaka pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för Danderyds sjukhus. Arbetet drivs av Danderyds kommun i samarbete med Locum. Som ett första steg har ett planprogram tagits fram.

I planprogrammet presenteras visioner för den framtida utvecklingen av sjukhusområdet. Under perioden 3 maj till 18 juni pågår programsamråd och då alla har chans att tycka till.

Planprocess_DS_bild.JPG

Samråd, utställning och möjlighet att tycka till

Under samrådsperioden presenteras delar av planprogrammet som en utställning i sjukhusets entréhall, bakom Pressbyrån vid hissarna och hos Danderyds kommun i Mörby centrum.

Undrar du vad ett planprogram är och hur det hänger samman med detaljplanearbetet? Vill du ta del av det fullständiga planprogrammet? Har du frågor eller synpunkter? Läs mer på Danderyds kommuns webbsida. 

Välkommen på samrådsmöten

Under samrådet bjuder Danderyds kommun in till samrådsmöten 9 maj (fysiskt) och 10 maj (digitalt). Inbjudan finns i bilden nedan och på Danderyds kommuns webb.

Inbjudan_samråd_230426.JPG