Mats Guldbrand, projektingenjör ekonomi

Träffa projektingenjör ekonomi Mats Guldbrand som berättar om sin roll och arbetsuppgifter i projektet och delar med sig av utmaningar och vad som är extra spännande i arbetet.

Mats Guldbrand_710x400.jpg

Vad har du för roll i projektet och vad kan ditt arbete innebära?

Min roll är projektingenjör ekonomi. Det innebär att vara en länk mellan produktionen och projektets ekonomicontroller, och att vara ett stöd och bollplank till blockchefer* och arbetsledare. Jag håller en röd tråd i den ekonomiska hanteringen mellan våra entreprenörer via blockchefer och rapporterar sedan vidare i organisationen. Projektets övergripande fokus är att bygga en ny, modern vårdbyggnad och på vägen dit är det så klart viktigt att hela tiden ha koll på de ekonomiska aspekterna.

Konkret innebär mitt arbete till exempel att delta på olika möten och uppföljningar av ÄTA (ändringar, tillägg och avgående) och ekonomi i alla 16 delentreprenader samt prognosarbete. Jag utför även kontroller mot Skatteverket, Kronofogdemyndigheten med flera via ID06 system för att verifiera att våra kontrakterade parter och deras underentreprenörer sköter sig ekonomiskt och arbetsrättsligt.

En annan del i mitt arbete är att jag tillsammans med miljö- och kvalitetssamordnare i projektet stämmer av att respektive delentreprenad följer sina åtaganden enligt avtal inom områdena ekonomi, miljö- och kvalitetsarbetet.

*Blockchef = en blockchef är en roll som i detta projekt innebär ansvar för en eller flera delentreprenader

Vilka är de främsta utmaningarna i ditt arbete?

En utmaning av flera är att få alla att förstå att en lite ändring i byggprojektet kan generera en stor kostnad när man är mitt i en produktion. Mycket får man med sig i en projektering, men allt kanske inte är klart och ändringar sker löpande av olika anledningar. Det gäller helt enkelt att inte springa för fort i produktionen och tappa helheten med miljö, kvalité och ekonomi. Vi vill alla framåt, men alla områden måste med. Här hjälps vi åt och vi jobbar unisont åt rätt håll.

Nämn något du tycker är särskilt spännande med ditt arbete

Jag gillar att komma till projektet och träffa en massa kunniga och engagerade medarbetare. Tillsammans arbetar vi mot mätbara resultat.

Jag har arbetat och studerat i byggsektorn och inom byggproduktion i stort sett hela mitt liv i en enorm variation av roller. Allt från rörmokare, ventilationsmontör, snickare till platschef, entreprenadingenjör, projekterings- och projektledare. Nu som projektingenjör ekonomi. Jag kan konstatera att man aldrig är fullärd och även detta projekt ger mig ny kunskap och nya utmaningar.

Att få vara med och bygga det här projekt en vårdbyggnad i världsklass, är en utmaning, erfarenhet och en ära.