Det digitala projektet

Det digitala byggprojektet, vad menar vi med det egentligen och vad kan det konkret innebära i det löpande arbetet? Vad finns det för fördelar och hur nyttjar vi det?

Vi kommer att göra nedslag i Locums projekt ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus, byggnad 61, som har en uttalad digital strategi och ge några konkreta exempel på hur vi nyttjar styrkan i digitala arbetssätt. Denna gång fokuserar vi extra på det vi kallar ”Fråga/svar”. Vi träffar Albin Brette, biträdande projektledare som berättar mer.

Det digitala byggprojektet, vad menar vi med det egentligen?

 Vi vill med digitala arbetssätt och verktyg utmana redan beprövade metoder, berättar Albin. Målet är ökad kvalitet och effektivisering. Med hjälp av digitala arbetssätt minskar vi onödig administration, skapar transparens och tydlighet och säkrar att information och data finns strukturerad på rätt plats. Det är därmed inte en specifik insats som är det digitala projektet utan det är ett angreppssätt för att genomföra ett byggprojekt effektivt och med hög kvalitet i alla led.

Albin_Brette_710x400px.jpg

Vilka inom projektet berörs av den digitala strategin?

 Alla som arbetar med projektet påverkas av vår digitala strategi, fortsätter Albin. Strategin sattes i sin första form redan innan projekteringen startade och faller ut i hur effektivt vi nu kan arbeta med våra digitala verktyg i produktionsskedet.

Hur får vi ut mesta möjliga nytta av det digitala projektet?

 Digitala verktyg i alla ära men det är arbetssättet som är det viktiga inte själva verktygen, berättar Albin. Så för att lyckas gäller det att använda verktygen rätt och hitta en rimlig nivå som håller över tid och verkligen blir ett stöd i det dagliga arbetet. Likna det med att du ska bygga någonting hemma och har alla verktyg och material, men har du ingen kunskap i hur du bygger så blir utfallet troligtvis dåligt. Med hjälp av några drivna själar lär man varandra och vi erbjuder löpande utbildning för alla i projektet.

Nu till ett konkret exempel på effektivt digitalt arbetsflöde. Hanteringen av Fråga-svar. Hur arbetar vi med det i projektet ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus?

 Fråga-svar finns i nästan alla projekt. Vad vi har gjort i projektet ny vårdbyggnad är att med våra digitala hjälpmedel skapa förinställda flöden för hur frågor och svar hanteras mellan olika funktioner, företag och roller inom projektet för att det ska vara snabbt, effektivt och transparent, fortsätter Albin.

 Någon kan till exempel se någonting ute på byggarbetsplatsen eller i en ritning som väcker frågor, till exempel går den här stolpen att flytta eller fungerar det om vi borrar så här nära en spont? Personen kan då direkt i mobilen göra en ”Fråga-svar” där frågan beskrivs, plats markeras på ritning och foto bifogas. I detta exempel använder vi programmet Dalux.

Frågan har ett förbestämt flöde för vem den skickas till och hur många led frågan kan gå vidare till. Antingen blir frågan besvarad i nästa steg och returnerad eller så går den vidare till nästa person i flödet. Inga mejl skapas utan all kommunikation sker kontrollerat och transparent i ett digitalt verktyg som är enkelt att använda såväl i mobilen som på datorn. Filmen visar hur det kan gå till.

De främsta fördelarna med det digitala arbetssättet ”Fråga/svar”:

Effektivt
Rätt fråga till rätt person i ett förbestämt flöde direkt i det digitala verktyget.

Transparent
Alla personer i kedjan kan följa ärendet.

Flexibelt
Enkelt att arbeta med i mobil, platta eller dator.