Det digitala projektet

Det digitala byggprojektet, vad menar vi med det egentligen och vad kan det konkret innebära i det löpande arbetet? Vad finns det för fördelar och hur nyttjar vi det?

Träffa Albin Brette, biträdande projektledare som ger oss en bild av hur vi ser på det digitala projektet och styrkan med det.

 Vi vill med digitala arbetssätt och verktyg utmana redan beprövade metoder, berättar Albin. Målet är ökad kvalitet och effektivisering. Med hjälp av digitala arbetssätt minskar vi onödig administration, skapar transparens och tydlighet och säkrar att information och data finns strukturerad på rätt plats. Det är därmed inte en specifik insats som är det digitala projektet utan det är ett angreppssätt för att genomföra ett byggprojekt effektivt och med hög kvalitet i alla led.

Albin_Brette_710x400px.jpg

Projektet har en uttalad digital strategi, vilka berörs av den?

 Alla som arbetar med projektet påverkas av vår digitala strategi, fortsätter Albin. Strategin sattes i sin första form redan innan projekteringen startade och faller ut i hur effektivt vi nu kan arbeta med våra digitala verktyg i produktionsskedet.

Hur får vi ut mesta möjliga nytta av det digitala projektet?

 Digitala verktyg i alla ära men det är arbetssättet som är det viktiga inte själva verktygen, berättar Albin. Så för att lyckas gäller det att använda verktygen rätt och hitta en rimlig nivå som håller över tid och verkligen blir ett stöd i det dagliga arbetet. Likna det med att du ska bygga någonting hemma och har alla verktyg och material, men har du ingen kunskap i hur du bygger så blir utfallet troligtvis dåligt. Med hjälp av några drivna själar lär man varandra och vi erbjuder löpande utbildning för alla i projektet.

Nedan kan du ta del av exempel på hur vi nyttjar digitala arbetssätt inom projektet.

Exempel på "det digitala projektet"

Albin Brette och Jenny Dolderer står vid en laserskanner inne på bygge.

Möjligheter med laserscanning

Vad finns det för fördelar och möjligheter med att använda en laserscanner i projektet? Träffa Albin och Jenny som berättar och visar.

Se filmen om laserscanning
En man som håller en mobiltelefon.

Transparent och effektivt

Hanteringen av Fråga-svar, hur arbetar vi med det smart och digitalt i projektet ny vårdbyggnad? Vad finns det för fördelar och hur går arbetet till i praktiken?

Om fråga-svar
Person som visar laptop med bild på en 3D-modell av vårdrum.

Enas om kritiska mått

I utformningen av ett rum är det många krav att ta hänsyn till. Hur får vi alla intressenter delaktiga? Ett effektivt arbetsflöde för validering av rumsfunktioner visade sig vara att arbeta direkt i realtidsmodellen.

Om validering av rumsfunktioner
Publicerad: 25 maj 2022