locum.se

Fråga & Svar

Fråga-svar finns i nästan alla projekt men här kan du ta del av hur vi arbetar med det i projektet ny vårdbyggnad och vilka fördelar vi ser med arbetssättet. I filmen nedan ser du också hur vi jobbar med fråga-svar i praktiken.

  Fråga-svar finns i nästan alla projekt. Vad vi har gjort i projektet ny vårdbyggnad är att med våra digitala hjälpmedel skapa förinställda flöden för hur frågor och svar hanteras mellan olika funktioner, företag och roller inom projektet för att det ska vara snabbt, effektivt och transparent, fortsätter Albin.

  Någon kan till exempel se någonting ute på byggarbetsplatsen eller i en ritning som väcker frågor, till exempel går den här stolpen att flytta eller fungerar det om vi borrar så här nära en spont? Personen kan då direkt i mobilen göra en ”Fråga-svar” där frågan beskrivs, plats markeras på ritning och foto bifogas. I detta exempel använder vi programmet Dalux.

Frågan har ett förbestämt flöde för vem den skickas till och hur många led frågan kan gå vidare till. Antingen blir frågan besvarad i nästa steg och returnerad eller så går den vidare till nästa person i flödet. Inga mejl skapas utan all kommunikation sker kontrollerat och transparent i ett digitalt verktyg som är enkelt att använda såväl i mobilen som på datorn. Filmen visar hur det kan gå till.

 

De främsta fördelarna med det digitala arbetssättet ”Fråga/svar”:

Effektivt
Rätt fråga till rätt person i ett förbestämt flöde direkt i det digitala verktyget.

Transparent
Alla personer i kedjan kan följa ärendet.

Flexibelt
Enkelt att arbeta med i mobil, platta eller dator.

Publicerad: 7 oktober 2022