Ingen tornkran kvar på bygget

Siluetten vid Danderyds sjukhus ändrade sig i helgen när den stora och sista tornkranen monterades ner vid byggprojektet ny vårdbyggnad, byggnad 61. En milstolpe i projektet som dessutom innebar vissa utmaningar och en längre tids planering. Här kan du ta del av hur det gick till att montera ner kranen och se några bilder från arbetet.

Den 88 meter höga tornkranen, ofta kallad byggkran, monterades upp i december 2021 och har därmed varit en viktig resurs i projektet under nästan två år. Träffa Erik Hoppe, blockchef APO (konsult Locum), som berättar mer om kranen som nu spelat ut sin roll i projektet.

Byggprojektet pågår ett tag till. Varför har vi tagit bort tornkranen just nu?

Detta är en stor milstolpe för oss i projektet. Kranen har tagits ner för att kunna färdigställa andra arbeten som den är i vägen för såsom fasadarbeten bakom kranen och markarbeten. Utöver det så kostar det ganska mycket pengar att ha kranen på plats så vi vill inte ha kvar den längre än nödvändigt.

Hur går det till att ta bort en så stor kran som denna?

Att plocka ner en tornkran är ett arbete som kräver noggrann planering. Det får stor påverkan på logistiken i projektet vilket behöver planeras och förberedas. Kranen plockades ner med hjälp av en stor mobilkran som lyfte ner tornkranen bit för bit. Vid etablering och avetablering av mobilkranen behövde vi stänga av Ryggradsvägen förbi projektet för såväl ambulanser som övriga transporter och det har krävt nära samarbete och planering med sjukhusets verksamhet. För att minimera störningarna för sjukhuset har vissa delar av arbetet genomförs nattetid. 

Fakta om tornkranen 

Kranen har använts till allt från montage av stommen till lyft av material till bland annat taken och fasaden.

  • Höjd: 88 m
  • Vikt (inkl. motvikt): cirka 200 ton
  • Lyftkapacitet: 24 ton
  • Förankrad i berg med 24 stycken dragstag som tar 123 ton styck
  • När det blåser svajar kranförarhytten 1-2 meter.

Tornkran_1_710px.jpg
Bild: Tornkranen har haft en central punkt på området. Här från oktober strax före nedmontering.

7.jpg IMG_5655.jpg
Bilder: Från nedmontering under natt och dag.

2.jpg
Bild: Nedmontering med hjälp av mobil kran som tillfälligt fanns på plats.

Tornkran_2_710px.jpg
Bild: Ögonblicksbild under nedmonteringen.

Tornkran_del_2_by61.png Tornkran_del_by61_1.png
Bild: Bit för bit hissas ner och lastas på lastbil för transport från området.

Publicerad: 23 oktober 2023