Danderyds sjukhus - sjukhuset med egen T-banestation

För 100 år sedan togs beslutet att bygga ett centrallasarett vid Edsviken i Mörby i Danderyds kommun. Det som skulle heta ”centrallasarettet i Stocksund” blev i folkmun ”Mörby” fram till 1964 då det bytte namn till Danderyds sjukhus.

nybbyggd_morby_lasarett1_700px.jpgBildtext. Ett nybyggt Mörby lasarett. 

Vägnätet var väl utbyggt vid Mörby, och Roslagsbanan låg alldeles i närheten. Sjukhuset planerades för 75 vårdplatser. Stockholmstidningarna hade haft flera artiklar om det nya sjukhuset, som de kallade ”lasarettet i Mörby”. Men Mörby var varken samhälle eller kommun, utan ingick i Stocksunds köping, så tidningarna uppmanades att lära folk att det hette ”Centrallasarettet i Stocksund”. Något som inte lyckades särskilt bra. ”Mörby” levde kvar i folkmun ända fram till 1964, då sjukhuset bytte namn till Danderyds sjukhus.

ambulansintag_1964_700px.jpg  ambulans_1942_med_4_barar_700px.jpgBildtext. Ambulansintaget 1964. Bild 2. Sjukhusets första ambulanser var av märket Hudson. Denna har plats för fyra bårar.

Den 2 januari 1922 invigdes centrallasarettet och redan samma dag togs de första arton patienterna emot. Verksamheten startade under första världskrigets kärva ekonomiska förhållanden och både patientavgifter och löner var låga; alltför låga ansåg lasarettsdirektionen, som förde en enveten kamp mot landstinget för att få höja både avgifter och löner. Första ambulansen som köptes in var en Hudson från 1922 och en entreprenör anlitades som chaufför. Patienter kom också till sjukhuset med båt och en brygga byggdes i viken. I början av 1930-talet startade en flygambulansverksamhet i samarbete med flygkåren i Hägernäs i Täby. Den var i första hand tänkt för att skärgårdsbefolkningen skulle kunna ta sig till sjukhuset. Så småningom anlades även en helikopterplatta eftersom helikoptern blev vanligare när det gällde sjuktransporter.

Kristider
De ekonomiska förutsättningarna under depressionen och de båda världskrigen var tuffa. Sjukhuset tvingades att vända på varenda krona. En så trivial fråga som om patienterna och personalen skulle få smör eller margarin på sina smörgåsar debatterades i över tio år, enligt sjukhusets fina jubileumsbok från 1997. Och under andra världskrigets ransonering av livsmedel hade personalen och avdelningarna egna köksträdgårdar och blomsterrabatter ner mot Edsviken.Rontgenavdelningen_1964_DS_700px.jpgBildtext. Röntgenavdelningen på Danderyds sjukhus 1964.

Sjukhusapotek – inget självklart
Det tog 40 år innan sjukhuset fick ett eget apotek, sjukhusapoteket Orfeus. Innan dess var apoteket i Stocksund leverantör. Orfeus fick i flera år inte sälja mediciner direkt till patienter utan enbart leverera till lasarettet. 1950- och 60-talen var utbyggandets tid. Verksamheten vid sjukhuset växte explosionsartat och nya kliniker tillkom. Efter hand fick även redan befintliga kliniker ersättas och förändras efter tidens behov.

apoteket_1964_ds_700px.jpgBildtext. Apoteket Orfeus som fick sitt namn efter en tävling, invigdes 1963.

Ett exempel är en röntgenavdelning, som ersatte den 34 år gamla avdelningen, när den invigdes 1964. De följande åren gjordes omfattande utbyggnader och när det nya moderna Danderyds sjukhus invigdes 1964 erbjöds 900 vårdplatser. När tunnelbanan ut till Mörby centrum skulle byggas, ville trafikplanerarna få en så kort och rak linjesträckning som möjligt och därför hoppa över Danderyds sjukhus. Men sjukhusledningen lyckades övertyga de ansvariga för T-banebygget om fördelarna med att göra en omväg förbi sjukhuset.

intensiven _1964_DS_700px.jpgBildtext. Intensivvårdsavdelningen 1964, sedd från sjuksköterskeexpeditionens övervakningsplats. Apparater för central övervakning av patienterna. Till vänster syns isoleringsrummet, som också kan ses på TV-skärm.

Text: Misse Ljungström, Rum nr 1 2006.
Foto: Locums bildarkiv.

Publicerad: 5 februari 2021