Förbättrat inomhusklimat i operationssalar

Varma sommarmånader har operationssalarna på Dagoperation och Kvinnokliniken tidigare haft problem med varm och fuktig luft. Ett avfuktningsprojekt genomfördes under våren 2022 och driftsattes i tid innan semestern. Åtgärderna gav önskad effekt under de varma och fuktiga sommarmånaderna.

Under våren och sommaren har det pågått ett intensivt arbete för att förbättra arbetsmiljön och patientsäkerheten på Dagoperation samt Kvinnoklinikens operation. Varma sommarmånader har operationssalarna tidigare haft problem med varm och fuktig luft. Stundtals har den relativa luftfuktigheten varit så hög att det funnits risk för att behöva ställa in planerade operationer. Det fanns därmed ett behov av att förbättra inomhusklimatet och på så sätt säkra planerade operationer och en hög patientsäkerhet.

Det vi gjort inom det avslutade projektet är att säkra kvalitén på tilluften till operationssalarnas ventilationsaggregat med hjälp av avfuktningsutrustning i form av ett värme- och kylbatteri. Arbetet planerades noggrant för att ge minimal påverkan på verksamheten. Operationssalarna har kunnat nyttjas enligt ordinarie plan under projektets genomförande.

Avfuktningsfunktionerna driftsattes i tid innan semestern och har givit önskad effekt under de varma och fuktiga sommarmånaderna.

Vi ställde några frågor till Suzi Korsner Borg, operationssjuksköterska på Kvinnokliniken:

Hur upplevde ni inomhusmiljön innan projektet?
Vi upplevde svåra somrar med hög luftfuktighet och hög temperatur inne på salarna vilket genererade inställda operationer och olidlig arbetsmiljö.

Hur upplever ni inomhusmiljön efter genomfört projekt?
Förändringen har medfört ett stort lugn. Operationerna har under sommaren genomförs utan fuktproblem, inga operationer har ställts in och vi har mått bra!

Hur har projektets genomförande fungerat och kontakten med entreprenörerna?
Arbetet har utförts samtidigt som vi opererat och vi har inte blivit störda eller behövt avbryta arbetet. När vi varit i kontakt med arbetslaget har kommunikationen varit mycket god och trevlig med förståelse för vår verksamhet.

Operationssal_delad_710px.jpg
Bild: En av operationssalarna som ingått i projektet.

Tack Suzi för att du delade med dig att detta. Projektet önskar verksamheten lycka till i ert viktiga arbete.

Publicerad: 31 augusti 2022