Hållbara nyheter

Här publicerar vi löpande nyheter om vårt hållbarhetsarbete och hoppas därmed inspirera våra hyresgäster och andra aktörer inom fastighets- och byggbranschen.

Sortering och återvinning i byggprojekt

Hur jobbar vi för hög sorteringsgrad och materialåtervinning i byggprojekt? Ta del av några framgångsfaktorer.

Läs mer här

Systematiskt energiarbete vägen framåt

Återvinner värme. Byter fläktar och pumpar. Sätter in energieffektivare fönster och byter till LED-belysning. Petra Kinnerberg, energistrateg på Locum, förklarar.

Läs mer här

Hållbarhetsmål för 2023 uppnådda

Hållbarhetsrapporten för 2023 är klar. – Den visar på att vi återigen når flera av våra mål. Samtidigt står både vi, branschen och samhället inför stora utmaningar, säger Locums vd.

Läs mer här

Fönster doneras för återbruk i Ukraina

Vi strävar efter att återbruka så mycket material som möjligt i våra byggprojekt. Fönster till Ukraina är ett exempel.

Läs mer här
En man i en varseljacka som står framför en container.

Utmanande mål

Byggavfall ska sorteras och numera också återvinnas i allt större utsträckning. För att nå samhällets mål trappas materialåtervinningen inom Locum upp stegvis fram till 2030.

Läs mer här
Sara Tierney.

Godkända byggvaror

Vi har nått målet om 90 % godkända byggvaror i Byggvarubedömningen i många år. Nu bedömer vi att målet kan utgå, men själva kravet kvarstår.

Läs mer här
En av Locums anställda.

Vår energianvändning

Hur har det gått med energianvändningen på sjukhusen under 2022? Resultatet visar på en fortsatt minskning.

Läs mer här
Exteriör bild av akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus.

Miljöbyggnad guld

Akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus certifierad med Miljöbyggnad guld.

Läs mer här
Tre personer i gula varselvästar.

En insiktsfull dag!

Hur är det att ta sig fram med syn- eller rörelsenedsättning, i och runt våra vårdlokaler?

Läs mer här