locum.se

Utomhusrond för ökad trygghet

Det skymmer ute, klockan är fyra en eftermiddag i slutet av november. Utanför Södersjukhusets huvudentré samlas en grupp personer som ska ut och rondera ihop. - Det här gör vi tillsammans med vårdens representanter varje år inför den mörka årstiden, säger Amanda Flodén, fastighetsförvaltare på Locum.

Innan det bär av runt sjukhusbyggnaderna förklarar Amanda upplägget.

- Idag kommer vi att göra flera stopp där vi tittar på vad som är bra och vad det finns för förbättringsmöjligheter. Jag dokumenterar iakttagelserna och sedan kommer vi på Locum att tillsammans med våra entreprenörer för drift och utemiljö att genomföra åtgärder för förbättringar.

Första stoppet är entrétorget och sedan går turen ner i garaget. Väl ute i kylan igen fortsätter gruppen nedför Sjukhusbacken och svänger mot sjukhusets södra sida. Elsparkcyklar står parkerade i klungor vid flera entréer. Finns det buskar som skymmer sikten? Fungerar all utebelysning? Ser vi någon skadegörelse?

sparkcyklar_manga_700.jpg

Bildtext: Sparkcyklar står i vägen nära en entré. Åtgärder för att begränsa möjligheten att köra in på vissa delar av sjukhusområdet är på gång.

Positivt med olika perspektiv

Gruppen består av flera medarbetare från Locum, personer från driftorganisationen, bevakning och representanter från vården. En av dem som slutit upp för kvällens vandring är Novid Goudarzi, säkerhetssamordnare vid Fastighets- och Säkerhetssektionen på Södersjukhuset.

- Det är bra att vi är en grupp med många olika funktioner. Vi har alla olika perspektiv och ser olika saker, säger Novid Goudarzi medan alla stretar upp mot Rackarbackens nyrenoverade fasad.

Novid_ute_700.jpg

Bildtext: Novid Goudarzi i Äppellunden en kväll i november.

Det blir många stopp längs vägen och många idéer till förbättringar. Bättre skyltning på några ställen. En rökkur till kanske. Byta några trasiga lampor bakom en av byggnaderna. Bättre markering för gångstråk över torget. Gruppen noterar också att fina lösningar vid några undanskymda platser gjorts efter tidigare ronderingar.

Viktiga upptäckter

Nu har mörkret fallit. Årstavikens vatten blänker, det brusar från bron i väster och i husen på andra sidan lyser otaliga fyrkanter.

- Viktigaste upptäckten ikväll är att vi behöver förbättra skyltningen om rökning förbjuden utanför entrén till akuten nere i garaget. Självklart ska man aldrig röka i ett garage. Och vi vet att röklukt kan komma in i intilliggande lokaler genom ventilationssystemet, säger Novid, som gör sin första av trygghetsrondering med Locum just ikväll.

novid_garaget_700.jpg

Bildtext: - Viktigaste upptäckten ikväll är att vi behöver förbättra skyltningen om rökning förbjuden utanför entrén till akuten nere i garaget. 

När vandringen avslutas strax efter arton har Amanda fått flera nya punkter på sin att-göra-lista. Alla är överens om att det mesta sett bra ut, men att det alltid finns saker att förbättra. Just den här gången sticker frågan om rökning och störande sparkcyklar ut. Kylan smyger sig på, den våta vägbanan börjar frysa till, gruset på trottoaren krasar under fötterna. Alla är glada över att få kila in i värmen på bussen eller bilen för hemfärd.

- Det känns riktigt bra att få bidra till ökad trygghet. Det här är ett viktigt arbete som vi gör tillsammans, säger Novid. 

amanda_antecknar_700.jpg

Bildtext: Amanda Flodén, fastighetsförvaltare på Locum, antecknar och fotograferar upptäckterna under ronderingens gång.

Förvaltningsarbetet syns inte alltid

Syftet med trygghetsronderna är att säkerställa tryggheten för alla personer som uppehåller sig på fastighetens område - anställda, patienter och andra besökare. Ronder utomhus genomförs varje år vid de vårdfastigheter Locum förvaltar, men kan ha lite olika fokus vid olika tillfällen på året.

- När vår förvaltning fungerar som bäst flyter det på utan att vi märks. Därför är det viktigt att vi berättar om det vi jobbar med i vardagen. Trygghetsrondering inför vintern är ett bra exempel på en viktig insats som vi gör systematiskt och som skulle märkas mest om vi inte gjorde den, säger Åsa Welander, förvaltningsdirektör på Locum.

Publicerad: 26 november 2021