Systematiskt energiarbete vägen framåt

Återvinner värme. Byter fläktar och pumpar. Sätter in energieffektivare fönster och byter till LED-belysning. – Det är bara något av allt det som vi gör för att minska användningen av köpt energi, förklarar Petra Kinnerberg, energistrateg på Locum.

 

petra_kinnerberg_240402_700.png

5 procent lägre energianvändning jämfört med basåret 2019. Det är resultatet för 2023 i de fastigheter som Locum förvaltar åt Region Stockholm.

– I några vårdfastigheter har vi lyckats särskilt väl som Huddinge, S:t Göran och Södertälje.

Energianvändningen är en av Locums viktigaste hållbarhetsfrågor. Användningen ska vara resurseffektiv för att bidra till minskad klimatpåverkan och stark ekonomi.

Energiplan för varje fastighet

– Vi bedriver ett systematiskt energiarbete och upprättar årligen energiplaner för respektive vårdfastighet. Den beskriver fastighetens energimål, historiska utfall, prognos och åtgärder för att nå målet. Energiplanen följs upp varje månad och revideras varje år, förklarar Petra.

Det är alltså väldigt viktigt att övervaka och fortsätta optimera de befintliga systemen för att stäva efter att byggnaderna ska minska sin påverkan på miljön över tid. Här spelar Locums upphandlade driftentreprenörer en avgörande roll. 

– Där finns massor att göra som till exempel intrimning för att återvinna värme, anpassa drifttider för belysningssystem och ventilation samt justering av luftflöden och tilluftstemperaturer. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar tillsammans med driftentreprenörerna framöver. Det går att optimera mera!

I underhållsplanerna finns också många investeringar som bidrar till minskad energianvändning. Det rör sig om allt från byte av fläktar och pumpar, ventilationsaggregat och undercentraler till LED-belysning.

– Andra åtgärder för att minska energiprestandan görs genom att komplettera med zonstyrning av ventilationen och byta till energieffektivare fönster.

Fakta: Från 2023 redovisar Locum köpt energi och nytt basår är 2019 i linje med Region Stockholms klimatredovisning.

 

 

Publicerad: 4 april 2024