locum.se

Anvisning konstanskaffning ur förvaltningsperspektiv

Locum AB förvaltar Region Stockholms sjukhusfastigheter. Det innebär bland annat att säkerställa att fastigheterna är funktionella ur förvaltningsperspektiv så som exempelvis tillgänglighet, fysisk säkerhet, hållbarhet och drift och underhåll. Denna anvisning gäller för konstprojekt inom Region Stockholms lokaler.

Målgruppen är konstnärer, konstprojektledare och byggprojektdeltagare, exempelvis deltagare från vårdens verksamhet och Locums byggprojektledare, specialister, förvaltare, driftcontrollers, teknikförvaltare.

Syftet med denna anvisning är att säkerställa att konst som anskaffas till Region Stockholms vårdmiljöer är väl anpassad ur konstverkets och fastighetens drift och underhållsperspektiv.