Skyltning

Syftet med denna anvisning är att visa principerna för skyltutformning för vägvisning inom Locums fastigheter. Skyltarna har formgetts och konstruerats för att vara enkla att tolka och använda samt att lätt kunna bytas ut och uppdateras. Om du behöver beställa skyltar kontakta din förvaltare på Locum.

Ändringslogg

2023-01-10 - Uppdaterad Teknisk beskrivning för skyltutformning med justering och uppdatering av kulörer, beskrivande texter samt rättelse av enstaka stavfel. Den tekniska beskrivningen innehåller även nya skyltsymboler gällande teleslinga och personaltoaletter, nya hisskyltar för Locum-information, ny beskrivning för utställningsmaterial och rollups samt ny beskrivning och underlag för tillfällig skyltning. Det uppdaterade materialet och nya skyltarna kan från idag att beställas via Locums skyltportal.  
Föregående utgåva av teknisk beskrivning hittar du här. 
2023-01-04 - Uppdaterad Riktlinje skyltning med justering och uppdatering av beskrivande texter, rättelse av enstaka stavfel, förtydligande gällande texthöjd för bäst läsbarhet, skyltsymbolers utseende, numreringsplacering samt tillfällig skyltning. (Inom kort kommer även uppdatering av tillhörande bilaga Teknisk beskrivning för skyltutformning).   
Föregående utgåva av riktlinjen hittar du här.
2020-09-18 - Uppdaterad Riktlinje skyltning med tillhörande bilaga Teknisk beskrivning för skyltutformning. Justering och uppdatering av beskrivande text till skyltar, rättelse av enstaka stavfel samt justering av NCS och RGB kulörers benämning. Utöver det har det tillkommit ny utformning på riktningspilar, röda korset-symbol för utomhuskyltar samt ny bild på tillfällig skyltning. Ny sida gällande utformning av dekal för dörröppnare/aktiveringslist återfinns i slutet av dokumentet.
2019-05-29 - Ny Teknisk beskrivning för skyltutformning. Justering har skett av bland annat grön NCS-färgkod, djupmått av entréskylt, H3, felaktiga sidangivelser samt stavfel. Utöver detta har en ny sida tillkommit gällande utformning av kontrast/ varselmarkering av glas och fönsterytor. 
2018-03-28 - Riktlinje skyltning skapades 2007 och ändrades senast 2015. På grund av nya lagkrav har Locum därför genomfört en omfattande omarbetning och uppdatering av Riktlinje skyltning. Den är numera uppdelad i en riktlinje samt tillhörande bilaga Teknisk beskrivning för skyltutformning. Föregående utgåva av riktlinjen hittar du här.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
2015-11-23- Bytt namn från R.15 Riktlinje skyltning till Riktlinje skyltning. Denna sida ersätter det som tidigare beskrivits i Riktlinje R.15.