Skyltning

Syftet med denna anvisning är att visa principerna för skyltutformning för vägvisning inom Locums fastigheter. Skyltarna har formgetts och konstruerats för att vara enkla att tolka och använda samt att lätt kunna bytas ut och uppdateras. Om du behöver beställa skyltar kontakta din förvaltare på Locum.

Ändringslogg

2020-09-18 - Uppdaterad Riktlinje skyltning med tillhörande bilaga Teknisk beskrivning för skyltutformning. Justering och uppdatering av beskrivande text till skyltar, rättelse av enstaka stavfel samt justering av NCS och RGB kulörers benämning. Utöver det har det tillkommit ny utformning på riktningspilar, röda korset-symbol för utomhuskyltar samt ny bild på tillfällig skyltning. Ny sida gällande utformning av dekal för dörröppnare/aktiveringslist återfinns i slutet av dokumentet.
Föregående utgåva av riktlinjen hittar du här.
Föregående utgåva av teknisk beskrivning hittar du här.
2019-05-29 - Ny Teknisk beskrivning för skyltutformning. Justering har skett av bland annat grön NCS-färgkod, djupmått av entréskylt, H3, felaktiga sidangivelser samt stavfel. Utöver detta har en ny sida tillkommit gällande utformning av kontrast/ varselmarkering av glas och fönsterytor. 
2018-03-28 - Riktlinje skyltning skapades 2007 och ändrades senast 2015. På grund av nya lagkrav har Locum därför genomfört en omfattande omarbetning och uppdatering av Riktlinje skyltning. Den är numera uppdelad i en riktlinje samt tillhörande bilaga Teknisk beskrivning för skyltutformning. Föregående utgåva av riktlinjen hittar du här.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
2015-11-23- Bytt namn från R.15 Riktlinje skyltning till Riktlinje skyltning. Denna sida ersätter det som tidigare beskrivits i Riktlinje R.15.