Driftinstruktioner

Här finns en översiktlig information om hur Locum vill att relations- samt drift- och underhållshandlingar skall levereras.

Ändringslogg

2024-02-28 - Bilaga 1 - Checklista Överlämning av driftinstruktioner är uppdaterad med konst.
2023-09-05 - Riktlinje Driftinstruktioner har kompletterats med arbetsmiljökrav. 
Se föregående version här
2022-02-28 - Ny sida har publicerats för Driftinstruktioner.
2021-10-01 - Checklistorna för överlämning driftinstruktioner har kompletterats med en kolumn som anger vilken informationssäkerhetsklass handlingen kommer att lyda under och vilken roll som granskar handlingstyp vid överlämnande i projektets slutskede.
2020-09-30 - Uppdateringen består av förenklingar och enhetliggörande av typsnitt.
2020-08-17 - Riktlinje Driftinstruktioner har reviderats under rubriken 3. Advantum och 4. REQS – Informationssystem utifrån ett par observationer från internrevisionen våren 2020. Revideringen ska göra informationen till läsaren mer tydlig om hur Locum arbetar med berörda system.
2020-02-13 - Checklista för driftinstruktioner är reviderad. Kolumn A/B i dokumentet har uppdaterats med ett flertal kommentarer för att det ska vara enklare för leverantörer att förstå vilken typ av dokumentation som avses. Destination av dokumentationen har även den reviderats på en del poster där Platina eller Landlord tidigare var lagringsyta.