Mediamätning och LCC

Anvisningen syftar till att förenkla och förbättra uppföljnings- och redovisningsmöjligheterna för media. Avser om-, till- och nybyggnationer av byggnader och system.

Ändringslogg

2020-10-12 - Ny rubrik + kompletterat med LLC som låg tidigare på en annan plats.
2017-03-20 - Riktlinjen för mediamätning har uppdaterats. I uppdateringen har det förtydligats hur mätningen ska göras för användningen av el, värme, kyla och vatten. Något som har tillkommit är att riktlinjen tydliggör att man i samband med projekt ska leverera en mätplan som visar hur mätarna förhåller sig till varandra samt vad mätarna faktiskt mäter.
Föregående utgåva av Riktlinje Mediamätning hittar du här. 
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.