locum.se

Mediamätning och LCC

Anvisningen syftar till att förenkla och förbättra uppföljnings- och redovisningsmöjligheterna för media. Avser om-, till- och nybyggnationer av byggnader och system.

Ändringslogg

2023-11-10 - Mallen för LCC är uppdaterad. Uppdateringen består i att kostnad för fjärrvärme, fjärrkyla och el har justerats. 
2023-01-23 - Mallen för LCC är uppdaterad. Uppdateringen består i att kalkylräntan och låneräntan har justerats.
2022-11-30 - Mallen för LCC är uppdaterad. Uppdateringen består i att att elpriset och elprisökningen har korrigerats
2021-12-01 - Bytt namn till Projekteringsanvisning för mediamätning. Projekteringsanvisningen har genomgått en större översyn och revidering. På grund av dess omfattning redovisas inte alla förändringar i loggen utan hänvisning sker direkt till nya och gamla dokumentet för jämförelse.
Föregående utgåva hittar du här.
2020-10-12 - Ny rubrik + kompletterat med LCC som låg tidigare på en annan plats.
2017-03-20 - Riktlinjen för mediamätning har uppdaterats. I uppdateringen har det förtydligats hur mätningen ska göras för användningen av el, värme, kyla och vatten. Något som har tillkommit är att riktlinjen tydliggör att man i samband med projekt ska leverera en mätplan som visar hur mätarna förhåller sig till varandra samt vad mätarna faktiskt mäter.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.