locum.se

Locums Startpaket

Befintliga modeller och handlingar på Advantum ska i första hand återanvändas och får inte döpas om.

Locums Startpaket innehåller: 

 • Mallfil Revit (RVT)
 • Mallfil AutoCAD (DWT)
 • Styrfil MagiCAD V (EPJ, LIN, QPD)
 • Styrfil MagiCAD E (MEP)
 • Godkända rumsbenämningar (Excel)
 • Bilaga leveransspecifikation (Excel)
 • Revit Addin för hantering av rum enligt Locums Godkända rumsbenämningar

Ändringslogg

2023-11-30 - Locums startpaket har i version 23.2 uppdaterats med:

Generellt

En instruktion om hur Locums BEAst anpassade namnruta (ritningsstämpel) skall hanteras har tillkommit samt hur export till helplans pdf enligt BEAst utförs. Den gäller för både Revit och AutoCAD.

MEP / EPJ – Styrfil

 • För att exportera Locums mallstyrfiler med rätt mappning enligt bipkoder.se med Locums egna anpassningar har startpaketet utökats med filen MagiCADSettings_Locum.xml
 • Mallfiler har uppdaterats till version 2023.2
 • Mallfilen Locum_2023_2.mep har uppdaterats med 3D symboler för samtliga objekt.

Revit

 • Mallfilen för Revit har uppdaterats till version 2022.
 • Familjer för modellering av brandscellsgränser har tillkommit.
 • En mallfil (Locum_Revit_Helplan_BEAst.rvt) med sheets och Locums namnruta anpassade för BEAst helplansritning har tillkommit.
 • Parametern Locum_DoorAutomation i Locums Sharedparameterset har ändrats från typnivå till instansnivå.
 • Revitmallfilens sheets har uppdaterats med info om att namnrutan är anpassad till BEAst standard
 • Revit plugin ”NTI Locum Room Administrator” har uppdaterats för att fungera med Revit 2022. Pluginen har uppdaterats med funktion för att markera flera rum samtidigt.

AutoCAD

 • Locums Mallfil är uppdaterad till version 2023
 • En mallfil (Locum_AutoCad_BEAst-mall_2023.dwt) med layouts och Locums namnruta anpassade för BEAst helplansritning har tillkommit.

2023-05-25 - Locums startpaket har i version 23.1 uppdaterats med:

MEP / EPJ - Styrfil

 • BSABe har tagits bort på objektsnivå (P7), visas numera endast på systemnivå (S3).
 • Textflaggor i MEP-fil har ändrats från ISOCP2 till ISOCPEUR.
 • Systemnivå kraft är separerat i olika undersystem:
  • 63.NC-MVL
  • 63.NB-VL
  • 63.B-ÖL
 • Parametern P7 ändrats på objektsnivå, den är nu tom för att ge plats till framtida parametrar.
 • TypeID har ändrats på objektsnivå, där har vi lagt till hela ID-numret för att det inte ska krocka i framtiden.
 • Rökdetektor dold med ID 9007 hade tidigare en P14 text som syntes när man prickade ut symbolen.
 • Denna symbol har bytts ut och visar ej P14 text utan endast P1 text.

Revit

 • Mallfilen för Revit 2021 har uppdaterats med Locum-sheets som är BEAST-anpassade. 

2023-01-03 - Locums startpaket har i version 22.2 uppdaterats med:

 • Ändrad struktur på namngivning av versionshantering, från "2.2" till "22.2".
 • IDRange i Locums MEP mall är ändrad till 0.
 • SystemID är uppdaterad i EPJ och MEP mall.
 • Locums EPJ och MEP mall är uppdaterad med Aff system.
 • Locums EPJ mall är uppdaterad med CoClass system.
 • Locums MEP och EPJ mallar har uppdaterats/justerats med lagerstruktur enligt SB11 utg.3.
 • Locums MEP mall har uppdaterats med nytt objekt elstege KS.
 • Ledningar med fel ledningsarea har ändrats till 1,5 i MEP mallen.
 • Textstilen ISOCPEUR är tillagd i MEP och EPJ mallarna.

2022-03-29 - Locums Startpaket är uppdaterad, version 2.1.
Uppdateringen innehåller följande:

 • Revit addin (NTI Locum Room Administrator 2021 version 1.0.0) för hantering av Locums "Godkända rumsbenämningar" direkt i Revit. BIM Leveransspecifikation bilagor.xlsx har uppdaterats.
 • Locum Shared parameters.txt har uppdaterats med LOC-parametrar enligt BIM – Leveransspecifikation.
 • Locum_Revit_mall_2021.rvt har uppdaterats med LOC-parametrar enligt BIM – Leveransspecifikation.