locum.se

Vad är skillnaden mellan felanmälan och beställning?

Locums kundtjänst tar emot felanmälningar och beställningar samt behandlar alla frågor som rör drift och skötsel både inom- och utomhus på sjukhuset. Men vad är skillnaden mellan en felanmälan och en beställning?

Felanmälan

En felanmälan gör du när du hittar ett fel i lokalerna eller utomhus som behöver åtgärdas. Det kan handla om allt från slitage, klotter, istappar och snö till akuta fel som vattenläckor, trasig nödbelysning och eller andra fel som orsakar fara för liv eller fastighet. Vid akuta fel, ring alltid in ditt ärende till kundtjänst.

Beställning

En beställning gör du till exempel om du behöver få hjälp att installera en diskmaskin i personalrummet, skruva upp en hylla på väggen eller liknande. Vad som kan beställas på ditt sjukhus regleras av ett tilläggsavtal och debiteras separat. Kontakta fastighetsenheten på ditt sjukhus om du är osäker på vad som gäller. Vid en beställning blir du kontaktad inom fem arbetsdagar och arbetet planeras in på lämplig tid i dialog med dig.


Välkommen att kontakta Locums kundtjänst. 
Vi hjälper gärna till!

Kontaktuppgifter till Locums kundtjänst:

Tel: 08-123 172 00 (dygnet runt)
Vid akuta ärenden, ring alltid in! 

För att felanmäla via webben:

portal.locum.se