Vad är skillnaden mellan felanmälan och beställning?

Locums kundtjänst tar emot felanmälningar och beställningar samt behandlar alla frågor som rör drift och skötsel både inom- och utomhus på sjukhuset. Men vad är skillnaden mellan en felanmälan och en beställning?

Felanmälan

En felanmälan gör du när du hittar ett fel i lokalerna eller utomhus som behöver åtgärdas. Det kan handla om exempelvis blinkande lysrör, klotter, rinnande kranar eller oplogade gångbanor.

Akuta fel, som kan innebära fara för personskada eller som kan innebära skador på fastigheten, ska alltid ringas in till kundtjänst. Exempel på sådana fel är vattenläckor, patientlarm ur funktion, trasig nödbelysning eller stora massor snö på tak.

En felanmälan kan avse fastighetsägarens eller hyresgästens egendom och det tillsammans med varför felet uppstått avgör vem som står som betalningsansvarig för åtgärden. Vem som äger vad står i hyresavtalet. Kontakta fastighetsenheten på ditt sjukhus om du är osäker på vad som gäller för ditt ärende.

Felanmälan på allmänna ytor som till exempel hissar, fel i korridorer och trapphus belastar inte enheterna ekonomiskt.

Om du har frågor om kostnader eller fakturor efter en felanmälan, kontakta er förvaltare på Locum. Hitta din förvaltare här. 

Beställning

En beställning gör du till exempel om du behöver få hjälp att installera en diskmaskin i personalrummet, skruva upp en hylla på väggen eller liknande. Vad som kan beställas på ditt sjukhus regleras av ett tilläggsavtal och debiteras separat. Kontakta fastighetsenheten på ditt sjukhus om du är osäker på vad som gäller. Vid en beställning blir du kontaktad inom fem arbetsdagar och arbetet planeras in på lämplig tid i dialog med dig.


Välkommen att kontakta Locums kundtjänst. 

Vi hjälper gärna till!

portal.locum.se

Tel: 08-123 172 00 (dygnet runt)

Vid akuta ärenden, ring alltid in!