Tips för bättre inomhusklimat

Vi på Locum har som ambition att leverera bästa möjliga inomhusklimat för vårdens lokaler, både när det gäller kontorsytor, mottagningar, vårdavdelningar och andra specialiserade lokaler. Här berättar vi om hur det hänger ihop. Här hittar du också svaren på vanliga frågor och får tips om vad du kan göra på egen hand.

Inomhusklimat är i sig komplext utifrån att många fysiska faktorer påverkar det, såsom kyla och värme, ljusinsläpp och luftflöde. Lokalens användningsområde är också en viktig faktor. Det är stor skillnad på en kontorslokal och en vårdavdelning.  

Rummets utformning, fönstrens storlek, installationernas placering samt hur många som vistas i ett rum, vilken värmealstrande utrustning som finns samt hur man möblerar påverkar inomhusklimatet.

Upplevelsen av värme och kyla är också ytterst individuell, därför kan det som känns kallt för någon vara lagom för någon annan. Upplevelsen påverkas av faktorer som ålder, vikt, klädsel, aktivitetsnivå och dagsform.

Vårdlokaler är i sig tekniskt komplexa och har olika förutsättningar eftersom de är byggda vid olika tidpunkter från 1940-talet fram till idag. Vissa äldre lokaler saknar kyla även om Locum arbetar kontinuerligt för att modernisera vårdlokalerna.

Värme och kyla inomhus påverkas också av årstidernas gång och övergångar mellan dem. Då kan det ta lite tid att ställa om.

Vårdlokal_710x350.jpg
Bildtext: Målet är bra arbetsmiljö för vårdens medarbetare och en bra vistelsemiljö för patienter och besökare.

Grunden i vårt arbete med inomhusklimatet är att anpassa lokaler och tekniska system efter dessa förutsättningar för att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö för vårdens medarbetare och en bra vistelsemiljö för patienter och besökare. Myndighetskrav styr detta i hög grad och dessutom arbetar vi för att vara energieffektiva och långsiktigt hållbara.  

Rätt temperatur - vad är det?

Det finns riktlinjer för hur varmt eller hur kallt det får vara i en lokal. Lämplig temperatur varierar från vinter till sommar och lokaltyp. Riktlinjerna utgår till exempel från en normalvarm sommar och utifrån detta är vårdbyggnadernas teknik för ventilation, värme och kyla dimensionerad. Klimatförändringarna utmanar de tekniska systemen och därför är det svårt att helt bygga bort till exempel värmeböljor. Vid uppgraderingar och nybyggnation dimensioneras dock vissa lokaltyper som operationssalar och sterilcentraler numera för att klara högre temperaturer.

Sol_710x350px.jpg

Under sommaren bör temperaturen inomhus vara 23-25 grader i en vårdbyggnad med utrymmen för behandling, mottagning och vårdavdelningar samt i kontorslokaler.

Under vintern bör temperaturen inomhus vara 22-24 grader i en vårdbyggnad med utrymmen för behandling, mottagning och vårdavdelningar och 21-23 grader i kontorslokaler för stillasittande arbete.

Nuvarande och framtida klimatförändringar kan komma att ändra förutsättningarna för byggnader och byggnation för att klara att hålla temperaturerna inom gränsvärdena.

Källor: Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, PTS typrum. 

 

Att tänka på under olika delar på året

 • Håll fönstren stängda under dagtid och vädra först under kväll/natt om uteluften är svalare än inomhustemperaturen.
 • Dra för persienner/gardiner och använd eventuella markiser när solen är uppe.
 • Stäng av värmealstrande utrustning som inte används (ex kylskåp) eller flytta den till annan plats.
 • Finns installerad kyla ska fönster alltid hållas stängda, annars fungerar inte kylsystemet, jämför med AC:n i bilen.
 • Följ Region Stockholms råd vid värmebölja för vårdgivare. Du hittar informationen på vårdgivarguiden>>

 

Under hösten kan temperaturskillnaderna utomhus från dag till dag vara rätt stor. Temperaturen utomhus är en viktig parameter i styrningen av inomhustemperaturen. När temperaturen utomhus varierar kraftigt under dygnet kan det ta ett par veckor för att värmesystemet att stabilisera sig. Under denna period kan inomhustemperaturen upplevas kall. Tack för ditt tålamod!

 • Undvik om möjligt att placera din arbetsplats för nära fönstret.
 • Undvik att placera någon värmekälla (skrivare, dator eller dylikt) nära termostaten, elementet kan då stängas av.
 • Se till att det inte finns några föremål som hindrar luftströmmarna från värmeelement och ventilationen.
 • Om du har kontorsarbete – klä dig efter dagsform och årstid.
 • Rör på dig mer – ta en lunchpromenad, variera arbetsställning, ta en mikropaus.
 • Använd inte lösa element om du fryser, det sätter värmesystemet ur balans och stör felsökning av värmeproblem. Kontakta Locum Kundtjänst i stället.

 

Upplever du att det ändå är för varmt eller för kallt? 

Anmäl alltid ditt ärende till vår kundtjänst så att vi kan undersöka orsaken och åtgärda problemet. Att hitta felorsak kan ta olika tid beroende på komplexitet.  

Använd inte lösa elradiatorer, det sätter värmesystemet ur balans. De stör dessutom vid felsökning av värmeproblem vilket kan leda till att åtgärd tar längre tid eller inte är möjlig.

Vad händer när du felanmält inomhustemperaturen?

1. Driftpersonal felsöker på plats, eventuell åtgärd.

2. Vid behov kan det krävas temperaturloggning under en period på cirka 1-2 veckor.

3. Driftpersonal och Locum analyserar mätresultat. Visar loggning att temperatur är inom temperaturspann så vidtas inga fler åtgärder.

4. Eventuell injusteringar av värmesystem.

5. Uppföljning vid temperaturloggning.

6. Eventuella ytterligare åtgärder.