Enkla tips för bättre inomhusklimat

För kallt eller dragit på ditt arbetsrum? Vissa fel i inomhusklimatet kan du snabbast åtgärda på egen hand.

Läs gärna vår broschyr hur du lätt kan förbättra ditt inomhusklimat genom att till exempel möblera rätt.

Snabbtips - för kallt?

  • Se till att det inte finns några föremål som ligger hindrar luftströmmarna från värmeelement eller ventilationen.
  • Undvik om möjligt att placera din arbetsplatsen för nära fönstret.
  • Undvik att placera någon värmekälla (skrivare, dator eller dylikt) nära termostaten.

Snabbtips - för varmt?

  • Minimera antalet kontorsapparater och andra extra värmekällor i rummet. 
  • Om det är tillfälligt för varmt – vädra snabbt, vinkla persienner.

Tips inför höst och vinter

Under hösten kan temperaturskillnaderna utomhus från dag till dag vara rätt stor. Temperaturen utomhus är en viktig parameter i styrningen av inomhustemperaturen. När temperaturen utomhus varierar kraftigt under dygnet kan det ta tid för värmesystemet inomhus att stabilisera sig. Under denna period kan inomhustemperaturen upplevas kall.

För varmt eller för kallt? Kontakta alltid Locums kundtjänst!

Anmäl alltid ditt ärende till vår kundtjänst så att vi kan undersöka orsaken och åtgärda problemet. Temperaturen inomhus ska ligga mellan 20 och 22 grader.

Vad händer när du felanmält inomhustemperaturen?

1. Driftpersonal felsöker på plats, eventuell åtgärd.

2. Vid behov kan det krävas temperaturloggning under en period på cirka 1-2 veckor.

3. Driftpersonal analyserar mätresultat. Visar loggning att temperatur är inom temperaturspann så vidas inga fler åtgärder.

4. Ev Injusteringar av värmesystem, det kan ta ett par dagar innan man märker av effekten.

5. Uppföljning vid temperaturloggning.

6. Eventuella ytterligare åtgärder.

Att hitta felorsak på er felanmälan kan ta olika tid beroende på komplexitet. Lösa elradiatorer stör vid felsökning av värmeproblem och ska inte användas. Detta kan leda till att åtgärd tar längre tid eller inte är möjlig.


Broschyrer och tips

Här hittar du broschyrer och tips på temat inomhusklimat, energianvändning och temperatur.

Förbättra ditt inomhusklimat - En broschyr om värme och kyla.

Instruktion - Hur fungerar en termostat/rumsregulator?

Energispartips - Hur minskar du energianvändningen?


Välkommen att kontakta Locums kundtjänst. Vi hjälper gärna till.
Tel: 08-123 172 00 (dygnet runt)
Vid akuta ärenden, ring alltid in! 

För att felanmäla via webben:

portal.locum.se