Enkla tips för bättre inomhusklimat

För kallt eller dragit på ditt arbetsrum? Vissa fel i inomhusklimatet kan du snabbast åtgärda på egen hand.

Läs gärna vår broschyr hur du lätt kan förbättra ditt inomhusklimat genom att till exempel möblera rätt.

Snabbtips - för kallt?

  • Se till att det inte finns några föremål som ligger hindrar luftströmmarna från ventilationen.
  • Undvik om möjligt att placera din arbetsplatsen för nära fönstret.
  • Undvik att placera någon värmekälla (skrivare, dator eller dylikt) nära termostaten.

Snabbtips - för varmt?

  • Minimera antalet kontorsapparater och andra extra värmekällor i rummet. 
  • Om det är tillfälligt för varmt – vädra snabbt, vinkla persienner.


Broschyrer och tips

Här hittar du broschyrer och tips på temat inomhusklimat, energianvändning och temperatur.

Förbättra ditt inomhusklimat - En broschyr om värme och kyla.

Instruktion - Hur fungerar en termostat/rumsregulator?

Energispartips - Hur minskar du energianvändningen?


Välkommen att kontakta Locums kundtjänst. 
Vi hjälper gärna till!

Kontaktuppgifter till Locums kundtjänst:
Tel: 08-123 172 00 (dygnet runt)
Vid akuta ärenden, ring alltid in! 

För att felanmäla via webben:
portal.locum.se