Hur snabbt kan felet bli åtgärdat?

Akuta och verksamhetskritiska felanmälningar börjar åtgärdas inom 1 timme. Akut ärende är fara för liv och fastighet, till exempel stillastående hissar, vattenläckage, brandanmärkningar, stillastående ventilation i operationssalar och verksamhetsutrustning som är av sådan karaktär att åtgärd ej går att invänta nästföljande arbetsdag.

Felanmälningar där åtgärd påbörjas inom 24 timmar kan vara exempelvis stopp i avlopp, belysning i olika utrymmen, inomhusklimat och problem med fönster och dörrar. 

Felanmälningar som påbörjas inom en vecka är till exempel belysning i rum som har flera armaturer, fel på persienner, markiser och städning av nedskräpad tomtmark. 

Vid en beställning blir du kontaktad inom fem arbetsdagar och arbetet planeras in tillsammans med beställaren på lämplig tid. 

Bedömningen av ärendets åtgärdstid görs av kundtjänst utifrån frågeställningar hur felet påverkar verksamheten och fastigheten. Det är därför viktigt för kundtjänst att ställa frågor till dig som anmälare så att det blir rätt förväntan på åtgärdstid samt rätt tekniker som tilldelas ärendet.

Välkommen att kontakta Locums kundtjänst. Vi hjälper gärna till!

Kontaktuppgifter till Locums kundtjänst:

portal.locum.se

Tel:08-123 172 00 (dygnet runt)

Vid akuta ärenden, ring alltid in!