Ytterö

Psykiatri Södra Stockholm bedriver heldygnsvård i fastigheten. Mottagningen går under namnet Psykiatrisk vårdenhet Ytterö.

Kontaktperson Locum för Ytterö

Astrid Simon
Astrid Simon
Fastighetsförvaltare
Leif Bardell
Leif Bardell
Teknikförvaltare