Lindegården

Psykiatrisk vårdenhet Farsta-Skarpnäck med integrerad öppen- och heldygnsvård.

Kontaktperson Locum för Lindegården

Astrid Simon
Astrid Simon
Fastighetsförvaltare
Leif Bardell
Leif Bardell
Teknikförvaltare