Annelii Dolk

Annelii Dolk Logistik- och parkeringsansvarig

Telefon
08-123 174 12
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Område Solna
Område
Solna/Norra Hagastaden
Fastighet
Karolinska sjukhusområdet