Annelii Dolk

Annelii Dolk Logistik- och parkeringsansvarig

Telefon
08-123 174 12
Avdelning
Förvaltningsavdelningen
Enhet
Förvaltningsområde Solna/Norra Hagastaden
Område
Fastighet
Karolinska sjukhusområdet