Landstingshuset

Landstingshuset i Stockholm är förvaltningsbyggnad för Stockholms läns landsting. Huset är beläget vid Hantverkargatan 45 på Kungsholmen i Stockholm.

Locum förvaltar den 10 000 kvadratmeter stora fastigheten på Kungsholmen.  Byggnaden, som tidigare hette Garnisonssjukhuset, innehåller i huvudsak kanslilokaler för landstingets förtroendevalda och politiska ledning, samt landstingets centrala bibliotek och kansliavdelning.

På locum.se/landstingshuset hittar du information om vad som händer i fastigheten, exempelvis byggprojekt eller om det finns störningar som påverkar den dagliga driften på sjukhuset.

Den centrala tjänstemannaorganisationen, Landstingsstyrelsens förvaltning, har lokaler i flera olika byggnader på samma tomt.

 

10 000 kvm

Bruttoyta