Tegelbyggnad med orange tak och flera träd kring byggnaden.
Tegelbyggnad med orange tak och flera träd kring byggnaden.

Ytterö

Psykiatri Södra Stockholm bedriver heldygnsvård i fastigheten. Mottagningen kallas också Psykiatrisk avdelning Ytterö 2. I fastigheten finns även en psykosavdelning.

Locum förvaltar idag den 5 600 kvadratmeter stora fastigheten som ligger i Farsta i södra delen av Stockholm.

Vårdfastigheten erbjuder psykiatrisk heldygnsvård.

Händer i huset, rubriken till vänster, är platsen där du hittar information som rör vårdfastigheten. Här finns aktuella byggprojekt och störningar i fastigheten som kan påverkar den dagliga driften.

 

 

5 600 kvm
förvaltas av Locum
Ring 112
vid livshotande tillstånd