Tegelbyggnad med orange tak och flera träd kring byggnaden.
Tegelbyggnad med orange tak och flera träd kring byggnaden.

Ytterö

Psykiatri Södra Stockholm bedriver heldygnsvård i fastigheten. Mottagningen kallas också Psykiatrisk avdelning Ytterö 2. I fastigheten finns även en psykosavdelning.

 

Locum förvaltar den 5 600 kvadratmeter stora fastigheten som ligger i Farsta i södra delen av Stockholm.

Under Händer i huset håller du dig uppdaterad kring aktuella byggprojekt och störningar på sjukhusområdet och hur detta påverkar den dagliga driften.

5 600 kvm

Bruttoyta