Ytterö

Psykiatri Södra Stockholm bedriver heldygnsvård i fastigheten. Mottagningen kallas också Psykiatrisk avdelning Ytterö 2. I fastigheter finns även en psykosavdelning.

Locum förvaltar den 5 600 kvadratmeter stora fastigheten som ligger i Farsta i södra delen av Stockholm.

På locum.se/yttero håller du dig uppdaterad kring aktuella byggprojekt och störningar på sjukhusområdet och hur detta påverkar den dagliga driften.

Länk till Vårdguiden

5 600 kvm

Bruttoyta