Christer Nilsson

Christer Nilsson

Teknikförvaltare/ Driftcontroller

Telefon
08-123 175 12
E-post
Avdelning
Förvaltning
Enhet
Förvaltningsområde Södersjukhuset
Fastigheter
Rosenlunds sjukhus, Södersjukhuset