Siluettbild man.

Magnus Klemets

Teknikförvaltare

Telefon
08-123 174 67
E-post
Avdelning
Förvaltning
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus
Fastigheter
Dalens sjukhus, Handens sjukhus