locum.se

Rebecca Juslin.

Rebecca Juslin

Fastighetsförvaltare

Telefon
08-123 174 54
E-post
Avdelning
Förvaltning
Enhet
Förvaltningsområde Sjukhus
Fastigheter
Dalens sjukhus, Grimman 2, Wollmar Yxkullsgatan 27, Maria sjukhus, Wollmar Yxkullsgatan 25