Endast ett fåtal djur hör hemma i sjukhusmiljö

I Locums vårdmiljöer eftersträvar vi att alla människor ska kunna känna sig trygga och inte riskera att i onödan utsättas för allergi eller djur som kan skapa rädsla och obehag. Därför är endast hundar i samhällets tjänst samt civila tjänstehundar tillåtna i sjukhusmiljöer. Detta gäller även publika entréer och omkringliggande vårdanknutna miljöer. Övriga hundar eller andra husdjur är inte tillåtna.

ledarhund_fram_700pxl.jpg

Bildtext: Ledarhund i tjänst bär sele med bygel. (Bild:srf)

Civil tjänstehund

En civil tjänstehund är utbildad att assistera sin förare och fungerar som ett hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. I begreppet civil tjänstehund ingår ledarhund och assistanshundar som ger stöd och möjlighet till exempel självständigt kunna ta sig till och in på vårdinrättning. När en ledarhund är i tjänst bär den sele med bygel och när en assistanshund är i tjänst bär den ett tjänstetäcke. Tjänstetäckets färg signalerar hundens arbete eller förarens behov. Hunden ska vara examinerad enligt riktlinjer från Myndigheten för delaktighet (MFD) och föraren ska kunna visa upp ett intyg, ID-kort och unikt nummer som visar att hunden är godkänd som civil tjänstehund och vem som är föraren.

Tjänstetäcke_700px.jpg

Bildtext: Ett exempel på hur ett tjänstetäcke för en assistanshund i tjänst ser ut. Detta täcke är från Svenska Brukshundsklubben. Det finns fler aktörer som utbildar assistanshundar idag.
Därmed förekommer det olika täcken. (Bild:Svenska Brukshundsklubben)

Läs mer på Myndigheten för delaktighets hemsida under rubriken: Ledarhundar och assistanshundar: https://www.mfd.se

Verksamhetsrelaterade djur enbart i verksamhetens förhyrda utrymmen

Verksamhetsrelaterade djur, utan godkänd examination som civil tjänstehund, ska inte vistas i allmänna lokaler eller på sjukhusens publika ytor. Sociala tjänstehundar som till exempel terapihundar får, efter skriftlig ansökan av verksamhetsansvarig, vistas i verksamhetens förhyrda utrymmen. De ska transporteras in via en separat entré och undvika förflyttning genom huvudentré eller annan publik entré.

Ansök till Locums fastighetsförvaltare för godkännande av verksamhetsrelaterade djur.