Följ en felanmälan bakom kulisserna

Sjukhuslokaler används flitigt och ibland uppstår slitage och saker går sönder. Problem som behöver felanmälas och åtgärdas för att vården i lokalerna ska fungera dygnet runt på bästa sätt. Upptäcker du till exempel en vattenläcka, en dörr som inte går att stänga, stopp i toaletten eller en trasig lampa är det viktigt att du felanmäler till Locums kundtjänst. Därifrån tar våra driftleverantörer över för åtgärd och återkoppling. Häng med bakom kulisserna när vi följer en felanmälan och få tips om hur du själv kan underlätta en snabb och smidig hantering.

Denna gång följer vi med fastighetstekniker Ridha Dziri till akuten vid Danderyds sjukhus. Det har kommit in en felanmälan om ett patientlarm som lossnat från en vägg. Eftersom detta är en risk kopplad till patientsäkerhet är det ett fel som ska åtgärdas snabbt. 

Person från driften skriver på en mobil i korridor vid Danderyds sjukhus.

Ridha följer enkelt ärendet via sin mobil, tar med sig cykeln med nödvändiga verktyg och tar sig till platsen som angivits i felanmälan. Här uppstår dock ett problem. Det saknas detaljerade uppgifter om var det trasiga patientlarmet är placerat och personen som felanmälde dagen innan arbetar inte idag. Ridha behöver fråga flera personer och gå runt en stund för att till slut hitta platsen där larmet har lossnat.

Karmnummer är en uppgift som efterfrågas i felanmälan. Det är en värdefull uppgift för att snabbt hitta rätt plats. Saknas det karmnummer precis vid den aktuella platsen går det bra att ange det närmaste karmnumret man kan hitta eller på annat sätt beskriva platsen, till exempel ”mitt emot dörren till vårdrum 6” eller ”intill personalentrén”. Vi vill ju åtgärda fel så snabbt som möjligt och störa så lite som möjligt och därför underlättar det om vi enkelt hittar rätt utifrån uppgifterna i felanmälan, berättar Ridha.

Inom vissa verksamheter, som exempelvis operation, krävs det noggrann planering och dialog med berörda för att komma överens om en tid då det fungerar att genomföra arbeten i lokalerna utan att störa.

Ridha Dziri på driften vid Danderyds sjukhus skruvar upp en dosa på väggen.

Ridha skruvar fast patientlarmet på väggen och kontrollerar att det fungerar som det ska. Därefter meddelar han personalen på plats att felet är åtgärdat, lägger in några anteckningar på ärendet i den digitala felanmälan och markerar det som slutfört. I de fall det finns en kontaktperson angiven i felanmälan får personen som lagt in felanmälan i detta läge också ett meddelande om att ärendet är slutfört. Berörda personer kan alltid se status på ärendet på webben via aktuellt ärendenummer.

Ridha Dziri  och Mikael Andersson som arbetar på driften ISS står i lokal vid Danderyds sjukhus.

–  Det är viktigt att det finns kontaktuppgifter i felanmälan för att det ska vara enkelt för oss att informera om aktuell status och kunna ta kontakt vid eventuella följdfrågor, säger driftsamordnare Mikael Andersson.

Drift och underhåll för en väl fungerande vårdfastighet

Åtgärda felanmälningar och genomföra beställningar är två centrala arbetsområden för driftorganisationen på sjukhusen. Men det finns också flera andra viktiga saker driften arbetar med i tät dialog med Locum och i många fall också i kontakt med hyresgästen.

Vi arbetar med tillsyn, skötsel och regelbundna kontroller av fastigheten. Det kan till exempel handla om löpande brandtillsyn, rondering av undercentraler och bevakning av fastighetstekniska system”, berättar Mikael.

De som arbetar med driften är fastighetstekniker med olika specialistkompetenser inom bland annat el, brand, energi, snickeri och rörpost, eller fastighetsskötare. Mikael som har rollen driftsamordnare har arbetat på sjukhuset under många år och han besitter därmed mycket kompetens om de teknikintensiva byggnaderna. Rollen innebär att vara spindeln i nätet, fördela arbetsuppgifter och se till att rätt resurser är på rätt plats.

Ingen dag är den andra lik och det är roligt och spännande med den stora variationen från enklare åtgärder till akuta händelser som kräver snabb hantering, avslutar Mikael.


Om kundtjänst och hantering av felanmälningar 

Du som arbetar på ett av Locums sjukhusområden kan felanmäla till Locums kundtjänst dygnet runt via webb, telefon eller mejl. Akuta ärenden ska alltid ringas in men är det inte akut förespråkar vi felanmälan via webben då det ger dig som anmäler en tydlig översikt över ärendets status.

Uppgifter i felanmälan som underlättar snabb hantering:

  • Avdelningens HSA-ID (gäller inte i allmänna utrymmen)
  • Felets karaktär så att vi kan agera med rätt prioritet
  • Karmnummer och/eller annan detaljerad beskrivning av placering
  • Kontaktuppgifter så att vi snabbt kan komma i kontakt med någon vid behov

Kundtjänst som tar emot alla ärenden, prioriterar och delar ut jobben till respektive sjukhus driftorganisation. Ärenden har olika prioritet och det styr tiden för åtgärd:

D1 - fara för liv och fastighet, akut hantering

D2 – viktigt, åtgärd inom 24 timmar

D3 – mindre akut, hantering inom en vecka

D4 – beställningar, till exempel önskemål om att sätta upp ett skåp. Återkoppling från driften inom fem dagar, tid för åtgärd kan variera.

Här kan du läsa mer om kundtjänst och hur du felanmäler