Koppla rätt livsviktigt vid ett strömavbrott i samhället

Vad händer på sjukhus om det blir ett avbrott i samhällets elförsörjning? I det läget träder reservkraften in. Och då gäller det att all utrustning är kopplad till rätt uttag för rätt kraftslag.

I vårdmiljöer finns mängder av livsuppehållande medicinteknisk utrustning och tekniska system som är kritisk för sjukhusens drift. Dessa kräver el utan avbrott.  En del utrustning klarar ett kortare strömavbrott och vissa funktioner klarar ett lite längre avbrott utan allvarliga konsekvenser.

För att bedriva vård med hög patientsäkerhet krävs fungerande reservsystem som träder in om samhällets kraftförsörjning av någon anledning bryts. Därför finns reservkraft. Reservkraft för sjukhusens utrustningar och funktioner prioriteras utifrån hur kritiska de är för sjukhusets verksamhet.

Vi bygger därför in ett väl strukturerat system i vårdbyggnaderna för att leverera hög patientsäkerhet. För att kunna nyttja det optimalt är det viktigt att vårdens medarbetare har god kunskap om hur man kopplar rätt. 

Lagar och regler styr

Elsäkerhetsverkets föreskrifter, Elsäkerhetslagen, Svensk Standard och MSB:s erfarenhetsskrift ”Den robusta sjukhusbyggnaden” styr hur Locum arbetar med kraftförsörjningen, elinstallationer och reservkraftprov för att säkerställa en säker elleverans till vårdens alla verksamheter. 

Koppla till rätt uttag – färgen vägleder dig

Det finns tre krafttyper som förses olika snabbt och i prioritetsordning med reservkraft beroende på hur kritisk utrustningen är. Därför är det mycket viktigt att varje apparat och system i sjukhuset är kopplad till rätt kraftslag. Hur vet man det? Jo, varje kraftslag är märkt med en tydlig färg enligt Svensk Standard.

ratt_uttag_vit_270x200px.png

Vit - mindre viktig utrustning

Till eluttag med vit skylt eller utan märkning kopplar du mindre viktig utrustning som inte har en kritisk påverkan på vården.

Exempel: kaffebryggare, mobiltelefon och mikrovågsugn. 

ratt_uttag_gron_270x200px.png

Grön - utrustning som är kritisk för verksamhetens funktion

Till eluttag med grön skylt kopplar du utrustning som är kritisk för verksamhetens funktion, men som klarar ett kort avbrott.

Exempel: vårdens medicintekniska utrustning, läkemedelsautomater och datorer. 


ratt_uttag_brun_270x200px.png

Brun - livsuppehållande utrustning

Till eluttag med brun skylt kopplar du utrustning som inte klarar strömbortfall eller har en mycket kritisk funktion.

Exempel: livsuppehållande medicinsk utrustning som hjärtövervakning och respiratorer

ratt_uttag_rod_270x200px.png

Röd - livsuppehållande utrustning

Till eluttag med röd skylt kopplar du utrustning som inte klarar strömbortfall eller har en mycket kritisk funktion.

Exempel: livsuppehållande medicinsk utrustning som hjärtövervakning och respiratorer

Norrtälje sjukhus och Solna sjukhusområde