Möt Albin Brette

I början av sin karriär arbetade Albin primärt med kommersiella fastigheter. Men viljan att jobba mer med fastigheter som bidrar till samhällsnytta växte sig allt starkare. Nu är han en av Locums projektledare på Danderyds sjukhus.

20221205_6482.jpg

 

Berätta lite om din bakgrund

- Jag läste civilingenjör inom Väg- och vattenbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet med byggprojektledning som inriktning. I januari 2018 var det dags att skriva exjobb och då hamnade jag på Skanska i Stockholm, där jag senare blev kvar som produktionsingenjör. Det var en värdefull start på min yrkeskarriär att få ta mina teoretiska kunskaper från skolan och bli utkastad direkt i produktion. Innan jag började på Skanska hade jag sommarjobbat på både NCC och Strabag och med en mängd olika typer av projekt så som Citybanan, Förbifart Stockholm och Scandic Continental.

Efter drygt ett år på Skanska började Albin arbeta med O-huset (CHOPIN), den nya byggnaden för operation, intervention och röntgen, på Huddinge sjukhusområde, som snart skulle driftsättas – även om en del byggarbeten fortfarande kvarstod. Sedan slog pandemin till och plötsligt blev det inte aktuellt längre att öppna byggnaden för den drift som det var tänkt.

-  Istället krävdes en omställning för att anpassa byggnaden till en ny typ av verksamhet. Där kunde vi på Skanska vara ett stöd till de entreprenörer som var involverade i projektet. Sen när O-huset togs i bruk fortsatte vi ha regelbundna möten med Locum och utförde de garantiarbeten som kvarstod.

Under sin tid på Skanska agerade också Albin som digital coach och ansvarade för de digitala hjälpmedlen i Skanskas stockholmsprojekt och hur dessa hjälpmedel kunde föras in i produktionen på ett effektivt sätt.

Därefter bytte du arbetsgivare från Skanska till Locum, från entreprenörssidan till beställarsidan. Var det ett svårt val? 

- Jag gillade att arbeta på entreprenörssidan men kände att det hade varit intressant att se andra sidan av bordet också. Framförallt skulle jag säga att det var projektet By61 som lockade, att få jobba med något som kändes viktigt. När jag arbetade med O-huset i Huddinge var det väldigt tillfredsställande eftersom vi byggde en viktig byggnad som ger ett mervärde till så många. Jag ville gärna uppleva den känslan igen. Vårdfastigheter har dessutom en hög komplexitet och man måste bygga med väldigt hög kvalitet. Den utmaningen lockade också.

Vad visste du om Locum innan du började jobba här?

- Eftersom jag arbetat tillsammans med Locum när jag jobbade med O-huset i Huddinge så hade jag till viss del koll. Jag upplevde Locum som ett bra företag med duktiga personer; de jag hade pratat med och jobbat mot verkade imponerade. Den magkänslan jag hade då, motsvarar faktiskt känslan jag har än idag.

Idag arbetar Albin som biträdande projektledare i projektet för ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus By61.

Vad innebär det?

- Jag ansvarar för vår tidsplan, all myndighetskontakt och överser sidoprojekten, det vill säga alla projekt som på något sätt berörs av projektet för den nya vårdbyggnaden. Jag sitter även i ledningsgruppen för projektet och vi har möte en gång i veckan för att diskutera de viktigaste frågorna just då. Här har jag även stor nytta av min bakgrund som digital coach eftersom projektet visar stort intresse för just digitalisering.

Vad motiverar dig att gå till jobbet en regnig dag i november?

- Jag gillar verkligen att jobba i projekt eftersom få dagar är den andre lik och att man aldrig vet med säkerhet vilka frågor som kommer. Just nu händer det nya saker varje dag på arbetsplatsen och det är häftigt att se en byggnad växa fram! Dessutom arbetar jag med duktigt folk som jag trivs bra med. Alla är väldigt trevliga och tar hand om varandra.

Vad är det bästa med att jobba på Locum?

- Människorna jag arbetar med. Här känner jag verkligen att jag jobbar med trevliga, drivna och kompententa människor. Projektet jag arbetar med är både utmanande och komplext och det gillar jag, det får mig att ständigt utvecklas. Att det dessutom är ett projekt som bidrar till samhället är bara en bonus.