locum.se

Sara arbetar med livsviktiga fastigheter

Med en pappa som snickare fick hon besöka flera hus och renoveringar som liten. Ett frö till framtiden såddes – ”Jag tyckte alltid det var roligt och gissar att mitt intresse för fastigheter kom därifrån”, berättar Sara Hultberg, fastighetsförvaltare på Locum.

Sara_Hultberg_byggkläder.jpg

Efter fyra års studier på programmet Bygg- och fastighetsekonomi på högskolan i Halmstad flyttade Sara till Norrköping. Där väntade ett jobb som områdesansvarig på Hyresbostäder i Norrköping. Efter en tid mötte hon kärleken och flytten gick till Stockholm med en ny roll i sikte - förvaltare och senare teknisk chef på Vaxholms stad.

Sedan 2016 arbetar Sara som fastighetsförvaltare hos oss på Locum. Vi utvecklar och förvaltar vårdfastigheter om totalt två miljoner kvadratmeter åt Region Stockholm. Vårdfastigheterna finns från Norrtälje i norr till Södertälje och Handen i söder. I beståndet finns två universitetssjukhus, fem akutsjukhus och åtta mindre sjukhus.

– Jag sökte mig till Locum för att det lät både spännande och utmanande att arbeta med sjukhus, säger Sara.

Hon ser till att fastigheten är driftsäker

Som fastighetsförvaltare ansvarar vi för skötseln och driften av fastigheten och tillsammans med driftentreprenörer på sjukhusen ser man till att värme, vatten, el, medicinska gaser och ventilation fungerar som det ska under dygnets alla timmar. Utemiljön som exempelvis sjukhusparker är även en del av den viktiga skötseln på sjukhusområdena. 

SaraHultberg_Locum.jpg

En stor del av Saras roll handlar om att möta människor, både hyresgäster och kollegor. Hon förhandlar och skriver avtal. Ser till att hyresgästerna trivs, att viktiga funktioner i fastigheterna fungerar, att löpande underhållsarbete utförs och att ekonomin utvecklas enligt plan.

– Det som utmärker arbetet med vårdfastigheter är att jag behöver lära mig och förstå hur vården arbetar och vara lyhörd för deras behov. Här ska livsviktig vård bedrivas dygnet runt och min funktion ser till att fastigheten är driftsäker och fungerar för våra hyresgäster årets alla dagar, säger Sara.

Komplext och teknikintensivt

Varje år projektleder vi cirka 600 byggprojekt och tillsammans med leverantörer genomförs både hyresgästanpassningar och nybyggnationer samt teknisk upprustning och löpande underhåll. Då är förvaltaren projektägare och hjälper hyresgästen genom hela projektet. Till stöd finns en projektavdelning som hjälper till från tidig idé, genom de olika skedena till en färdig produkt.

– I nya vårdbyggnad 61 som byggs på Danderyds sjukhus är min roll att få med förvaltningens perspektiv genom hela projektet. Att jag varit med från förstudien gör att jag och mina kollegor har en bra förståelse för det hus vi senare ska förvalta. Vi har även en större möjlighet att påverka olika beslut kring byggnaden, som exempelvis erfarenheter från tidigare projekt och sådant vi ser generellt behöver förbättras i våra andra hus. På så sätt kan även vi medverka till långsiktigt hållbara vårdfastigheter, säger Sara.

Förutom att projekten ofta är komplexa utifrån att de genomförs parallellt med vårdens pågående arbete så är även vårdfastigheterna tekniskt komplicerade.

– Sjukhusen är bland de mest teknikintensiva fastigheter som finns, men det är också det som gör dem så spännande att arbeta med. Komplexiteten innebär att jag behöver vara kreativ tillsammans med kollegor och hyresgäster och hitta lösningar för att det ska fungera så bra som möjligt för dem, fortsätter Sara.

Team med specialister

Hos oss på Locum finns unika resurser och specialistkompetens som stärker kärnverksamheten. Varje vårdfastighet tas om hand av ett lokalt team som består av flera yrkesroller med både bred och djup kompetens. Inför en byggnation i fastigheten har man exempelvis hjälp av vårdlokalutvecklare som är den interna vårdkompetens som fungerar som tolk mellan vården och byggare. Teknikspecialister säkerställer funktionen inom ett tiotal specialistområden och bevakar förändrade lagkrav. Enheter för strategisk utveckling inom förvaltning och projekt stöttar med både kunskap och gemensamma processer och arbetssätt.

– Här får jag arbeta med kollegor med hög kompetens i en kultur där vi hjälps åt och är öppna mot varandra. Jag får kontinuerlig utveckling genom olika insatser på företaget och genom samarbetet med mina engagerade kollegor. Men främst är det nog känslan av att jag är med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag – att utveckla vårdfastigheter för vården och alla invånare i länet som gör mig stolt över mitt arbete, säger Sara.

På fritiden är det småbarnsliv, fritidsaktiviteter och pyssel i trädgården som hägrar. Det så kallade livspusslet ska fungera med heltidsjobb och hämtningar och lämningar på skola.

– Jag är så glad att vi kan arbeta flexibelt på Locum. Det ger mig möjlighet att kunna arbeta på platser och tider som passar för att få livet att gå ihop, avslutar Sara.