Närbild på glasögon och ritning
Närbild på glasögon och ritning

Policyer

Region Stockholm har fastställt ett antal styrande dokument och policyer som reglerar verksamheten. Dokumenten beskriver vad som styr Region Stockholms verksamhet och hur arbetet ska utföras inom olika ansvarsområden.

För vårt ansvarsområde har vi verksamhetsspecifika styrdokument, utifrån lagar och myndighetskrav, där även Region Stockholms krav är inarbetade. Region Stockholms styrande dokument och policyer gäller även för Locum.

Här hittar du Region Stockholms styrande dokument och författningssamling.


Därutöver har vi på Locum följande policyer: