Ny stark rekommendation om munskydd och visir i sjukvården

Idag har Region Stockholm gått ut med en rekommendation om att all personal inom hälso- och sjukvården alltid ska använda heltäckande visir och munskydd. Dessa ska användas under hela arbetspassen, även i personalutrymmen.

Dessa rekommendationer gäller också oss på Locum och även våra entreprenörer som arbetar i vårdmiljöer. Alla som måste ha kontakter med vården i vårdmiljöer eller bara behöver röra sig i lokalerna ska följa rekommendationerna om att använda visir och munskydd. 

För alla som inte behöver röra sig i vårdens lokaler är det inte visir och munskydd som gäller, utan här är det strikt minst 2 meters avstånd till varandra som är viktigt.

Syftet med att all personal ska nyttja visir och munskydd är att minska risken för smitta, även från de personer som inte visar symtom men som är smittade. Åtgärderna införs från och med nu och kvarstår tills vidare besked.

Här kan du läsa mer om Region Stockholms rekommendationer >>