Den robusta sjukhusbyggnaden

Sedan våren 2017 har vi tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomfört ett omfattande arbete med att utveckla en ny utgåva av ”Den robusta sjukhusbyggnaden”, en vägledning för driftsäkra sjukhusbyggnader.

Robusta_sjukhuset_epi_700px.jpg

Sjukhus är några av det moderna samhällets mest komplexa och installationstäta byggnader. För att kunna se till att vården som bedrivs i byggnaderna kan utföras säkert och effektivt behöver sjukhusbyggnader och deras fastighetstekniska system vara robusta, med andra ord vara driftsäkra.

Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har vi utvecklat en ny utgåva av ”Den robusta sjukhusbyggnaden”. Den nya vägledningen tydliggör robusthet relaterat till sjukhusbyggnader och fastighetstekniska system och ska hjälpa till att skapa förutsättningar för att planera, projektera, bygga och förvalta sjukhusbyggnader som är driftsäkra. Driftsäkerheten är en mycket viktig del som bidrar till en hög patientsäkerhet för vården i vardag, kris och krig.

- Omvärldsläget har förändrats mycket sedan den gamla utgåvan av ”Det robusta sjukhuset” från 2008 och vi har blivit allt mer medvetna om allt från klimatförändringar till dagens hotbild med terror men även att vårt uppdrag innebär att vi på Locum ska säkerställa driften av våra sjukhus upp till 3 månader eller längre i händelse av höjd beredskap eller ytterst krig. Den nya skriften beaktar rådande omvärldsläge och ger oss vägledning för vad som krävs för att konstruera driftsäkra sjukhus som kan klara framtidens utmaningar, säger Anders Gidrup, säkerhetschef.

I länken kan du läsa förhandsutgåvan av en kommande vägledning, en så kallas ”public review”, och innehållet kan komma att ändras utifrån synpunkter som kommer in. Planen är att en fastställd version publiceras under kvartal 2, 2021.