Drift med fortsatt höga betyg

Locum och driften får fortsatt fina omdömen i den senaste driftmätningen, med ett totalindex på 79 av 100. Driftmätningen är Locums sätt att mäta hur nöjda våra kunder är med drift- och markentreprenörernas viktiga arbete i och runt vårdfastigheterna.

Normalt görs undersökningen på våren direkt efter det år som den avser, men våren 2020 var inget som vanligt och undersökningen fick skjutas fram till hösten. Den undersökning som redovisas nu avser alltså kundnöjdheten 2019.

- Undersökningen görs via ett webbformulär och kunderna är fortsatt nöjda – totalindex 79 av 100 är ett mycket högt betyg, även om det är en enhet lägre än förra året, säger Helena Mansell, driftstrateg på Locum.

Högsta resultatet under 2020 uppnådde Norrtälje med totalindex 91. Fyra sjukhus har förbättrat sitt index jämfört med 2019 och åtta fick ett sämre resultat. Norrtälje sjukhus och Sabbatsbergs sjukhus har de största förbättringarna.

Utomhusmiljön är det område som ökat mest jämfört med den förra undersökningen. Efter en ökning på fem enheter landar resultat på 80 av 100 möjliga. Här bidrar bland annat att halkbekämpningen får högt betyg. 

- Totalindex har legat högt över en längre tid. Driftentreprenörerna får nu arbeta hårt för att kunna bibehålla de höga betygen. Hyresgästernas betyg spelar roll när vi som förvaltare och beställare bedömer driftentreprenörernas prestation i förhållande till de upphandlade avtalen.

Undersökningen pekar också på några förbättringsområden. Det handlar bland annat om att man önskar förbättringar när det gäller att få information i god tid innan ett arbete ska utföras och även få återkoppling när det är klart. Våra kunder ger också uttryck för att de vill se kortare tid mellan felanmälan/ beställning och åtgärd.

- I årets undersökning har vi slagit rekord i antalet svarande, hela 654 stycken, trots att vi har en pågående pandemi och en hårt belastad vård. Vi vill därför passa på att tacka alla svarande för att de tagit sig tid att besvara vår enkät, trots rådande situation. Det kommer att hjälpa oss att förbättra vårt arbete, avslutar Helena Mansell.

Nästa undersökning planeras till våren 2021.


Fakta målgrupp

Målgruppen är personer på sjukhus i Region Stockholm som kommer i kontakt med Locum i frågor som rör drifts- och markentreprenörernas arbete.

Fyra i topp totalindex

• Norrtälje sjukhus: 91

• Södertälje sjukhus: 84

• Jakobsbergs sjukhus: 84

• Handens sjukhus: 84